Vad innebär Johannesdopet, Jesudop och vårt dop?

ENLIGT EVANGELIERNA var Johannesdopet ett omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Men säger du, är det inte just det vårt dop också är? Det kristna dopet innebär ju att man blir renad från synden. Visst handlar det också om sinnesändring och ett nytt liv i förening med Jesus Kristus? Det är sant, det finns stora likheter mellan Johannesdopet och dopet till Kristus. Men det finns också viktiga skillnader.

Johannesdopet hörde till en begränsad tid. Därför kan det sägas vara av förberedande karaktär, på samma sätt som hela Johannes verksamhet innebar en förberedelse för människorna att möta Jesus.

Vårt dop är enligt Romarbrevet (kapitel 6) ett dop till Kristi död. Därmed blir det klart att dopet till förening med Herren Kristus förutsätter hans död. Jesus instiftade dopet då han gav missionsbefallningen strax före sin himmelsfärd. Låt alltså Jesu ord i dopbefallningen vara vägledande för dig i din dopförståelse: Gör alla folk till lärjungar! Döp dem … Jesus anger själv här att dopet i den treenige Gudens namn gör oss till hans lärjungar.

Låt oss tänka på Johannesdopet igen: ett omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Visst kunde det vara bra för vanliga syndiga människor, men varför skulle Herren själv låta döpa sig? Var det för att Guds röst skulle höras – Denne är min älskade Son – och för att Johannes skulle få se Anden som en duva sänka sig ned över Jesus? Nej, inte uteslutande därför utan också av ett annat viktigt skäl. Biblisk Uppslagsbok skriver i artikeln om dopet, att Jesus genom sitt dop går in under människosläktets synd. Han tog ett dop som förrättades i samband med ånger och syndabekännelse trots att han var syndfri. Han gick så helt in i sin uppgift att vara människosläktets representant att han tog dopet som var avsett för syndare.

Låt Johannes Döparen bli en vägröjare i ditt liv, så att du dagligen omvänder dig och tar emot syndernas förlåtelse. Kanske behöver du någon att tala med om din synd eller ditt dops förbund med Herren.

Se i Jesu dop hur din Frälsare, redan vid inledningen av sin verksamhet, går in under våra villkor och sist men inte minst: Gläd dig över att vara förenad med Gud i ditt dop! Du är döpt till Kristi död – för att så som han uppväcktes från de döda … också vi ska förnyas till att leva hans liv.

ALVE SVENSSON Kyrkoherde, Hjärsås

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan