En god sak kan man göra två gånger

Julen är sedan en tid nerpackad i lådor och undanställd – men julens glada budskap kan vi höra året runt. Hanna-Karin och Workneh Hechamo gör en tillbakablick och berättar om sitt julfirande i Etiopien, om budskapet de hörde – och funderar över konsekvenserna…

Julen är sedan en tid nerpackad i lådor och undanställd – men julens glada budskap kan vi höra året runt. Hanna-Karin och Workneh Hechamo gör en tillbakablick och berättar om sitt julfirande i Etiopien, om budskapet de hörde – och funderar över konsekvenserna…

FÖR SVENSKAR i gemen är kanske julen den största högtiden under året men inte så för de kristna etiopierna – för dem är påsken större. Och när man tänker efter, måste man väl ge dem rätt i det. För Paulus var det viktigaste i det kristna budskapet att Kristus dog för våra synder och att han uppstod på tredje dagen. Men visst är julen en stor högtid också här i landet – och liksom hos oss spelar maten en stor roll och helst skall man även ha nya kläder till jul.

Etiopisk julafton infaller på Trettondedag jul, precis som i de övriga ortodoxa kyrkorna, t.ex. i Egypten och Ryssland. På så sätt har vi nu förmånen att få fira jul två gånger. Vi firar svensk jul i familjen och gör det så svenskt för oss som vi kan.

En tradition är julbönen i norska missionens kapell och i år lästes texter på alla de tre nordiska språken. ”O, helga natt” sjöngs av den skandinaviska kören. Juldagen var vi på gudstjänst i den Internationella kyrkan; visst var det internationellt då vi fick sjunga olika verser i ”Joy to the world” på engelska, franska och koreanska, något som konkret påminde oss om att Jesus föddes till jorden för att frälsa alla folk!

I den lutherska kyrkans församling i Addis Abeba är julfesten något alldeles speciellt. På eftermiddagen fylldes kyrkan till sista plats och programmet började med att söndagsskolbarnen framförde sitt program med sånger, textläsning och dialoger. Efter en kort paus fick vi lyssna till predikningar och sång av alla kyrkans körer. Ett gott budskap framförs om det som är julens kärna, om barnet som fick namnet Jesus ty han skall frälsa sitt folk från deras synder, om honom som är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

På juldagens förmiddag var det åter gudstjänst och i år predikade qes Bahta Bezuamlak från Joh. 3:16 – ytterligare en påminnelse om att Gud älskade hela världen och utgav sin Son för oss. Vi fick igen lyssna till ”O, helga natt”, denna gång på amharinja, sjungen av en flickkör, vars flesta medlemmar tillhör sångarfamiljen Araya, nu i tredje generationen. Åter ett konkret bevis på att Jesusbarnet föddes till jorden för att frälsa alla folk i alla generationer.

Men fortfarande är det många som ännu inte hört det glada budskapet och just därför är mission så viktig. Jesus föddes också för dem som inte känner honom. Hur skall de lära känna honom om ingen predikar för dem? Och vem skall predika om ingen blir utsänd?

Finns det något som just du skulle kunna göra för att det glada budskapet skall spridas vidare? Jesus föddes för att frälsa just dig! Du har väl tackat honom för det?

HANNA-KARIN OCH WORKNEH HECHAMO, Missionärer i Etiopien

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan