Missionsnytt

Angeläget arbete i Nakuru

Det behövs förstärkning på missionärsfronten i Nakuru… Jag vet inte vad Gud har tänkt i framtiden, men jag ser att det finns så mycket att göra här och i omnejden. Skörden är stor men arbetarna är få… (Matt. 9:37). En församlingsbyggande verksamhet bör visserligen i första hand skötas av de nationella arbetarna, men en extra missionärsresurs skulle kunna inspirera kyrkan till att vidare bygga församlingen samt att på olika sätt nå ut. Stadsmission är en stor utmaning för MBV – och för ELCK, som i huvudsak är en landsbygdskyrka. Detta sätter sin prägel också på stadsförsamlingarna.

Redan i mars 2003 diskuterades i gatubarnskommittén möjligheten att öppna ett rehabiliteringscenter med ett tiotal platser i kyrkcentrets lokaler. Tyvärr mötte vi då skeptiska reaktioner och efter hand mycket starkt motstånd från Pangani Skola. Eftersom kyrkan ligger på skolans tomt, tvingades vi efter en del samtal ge upp tanken. Men Gud hörde vår bön och öppnade en annan dörr för oss. Vi såg oss i stället om efter ett lämpligt hus att hyra och hittade ett trevligt i närheten av kyrkan. I december beslutade kommittén att hyra huset (MBV har anslagit 1 500 kr/mån till hyran).

Vi blev också tillsagda att upphöra med våra lördagsprogram. I stället kommer barnen nu på söndagarna till Pangani kyrka för bad/tvätt, söndagsskola och mat, och en del av dem stannar också på gudstjänsten.

I och med att rehabiliteringscentret nu kommer att öppnas, står vi inför ett nytt, spännande skede i verksamheten. Det är också väldigt svårt – men nödvändigt för att kunna hjälpa åtminstone några av de barn vi får kontakt med till en sund rehabilitering. Frivilliginsatserna behöver kompletteras med anställda krafter och ett dygnet-runt-arbete kräver mer resurser. Men Gud har visat sig trofast och kommer inte att lämna oss nu heller.

Alla möten med människor är tillfällen att sprida evangelium. Våra erfarenheter i arbetet med barnen är att behovet av insatser kan vara olika. Någon har sagt: ”Om man ska dela evangeliet med en hungrig så måste man slå in det i ett matpaket!” Och när Jesus sade: ”Gör alla folk till lärjungar!” så menade han alla dem som i olika avseenden ’hungrar’.

UR BREV FRÅN RAKEL SMETANA, Missionär i Kenya

 

Afrikaresor

Carlåke Söderlind, som under hösten 2003 tillträtt tjänsten som missionssekreterare för MBV:s arbete i Etiopien, gör ett månadslångt besök i landet för att samråda med missionärer, ledning och medarbetare i den Etiopisk Evangelisk-Lutherska Kyrkan (EELC). Han anlände till Addis Abeba den 27 januari.

Missionssekreterare Karin Gunnarsson skulle den 10 februari ha åkt till Kenya för bl.a. samråd i kyrkan (ELCK). Tyvärr har Karin, p.g.a. halkan, brutit höger handled och resan måste därför inställas. Låt oss komma ihåg henne i våra böner!

ELCK inbjuder till en teologisk konferens på Matongo den 16–19 februari. Utöver kyrkans egna präster deltar medarbetare från missionsorganisationer och ett antal evangelisk-lutherska kyrkor i Östafrika och på Afrikas horn (bl.a. Uganda, Sudan, Etiopien och Eritrea). MBV:s samarbetskyrkor i Eritrea och Etiopien sänder vardera två representanter: presidenten qeshi Temesgen Temnewo och generalsekretaren ato Ghirmai Mesghena resp. presidenten ato Milkias Petros och generalsekreteraren ato Endale Awgichew. MBV kommer vid konferensen att representeras av missionsföreståndare Roland Gustafsson, som är i Kenya den 14 februari – 2 mars.

 

Missionssekretare för hemlandet

Jan-Åke Johansson tillträdde i slutet av januari sin deltidstjänst som missionssekreterare i MBV för hemlandet. Jan-Åke kommer bl.a. att arbeta med planeringen av MBV:s predikoturer.

 

Föreståndare på Fridhem

Missions- och ungdomshemmet Fridhem, Vännäs, har fr.o.m. slutet av januari en ny föreståndare genom att Jan-Ulrik Smetana återvänt till Norrland och går in i den tjänsten. Han har i 3,5 år studerat vid Församlingsfakulteten resp. Lutherstiftelsen i Göteborg. Jan-Ulrik (Janne) Smetana är styrelseledamot i MBV och en uppskattad skribent i Till Liv.

Nya medarbetare i Droppen – och ‘barninspiratör’ på G!

Barntidningen Droppen vill förmedla Bibelns glada budskap. Den riktar sig till barn i skolåldern, följer kyrkoåret och är tänkt som hjälp för barns tro i familj och barnverksamhet. Tidningens redaktör, Bodil Månsson, Ängelholm, lämnar nu över en del av arbetet för att kunna gå in en tjänst i KUS (Kristna Ungdomsförbundet i Sydsverige) som barnverksamhetsinspiratör. I det arbetet, som hon kommer att dela med ytterligare en person, får hon möjlighet att på olika sätt inspirera ledare i barnverksamheten i föreningar och på missionsgårdar. För Droppens layout kommer Nilla Henriksson, Stockholm, att ansvara (en 25%-ig tjänst) och för prenumeration av tidningen Ingrid Einarsson, Åhus. Bodil Månsson fortsätter som redaktör för tidningen. Vi hälsar Nilla och Ingrid välkomna i arbetet med Droppen och önskar dem och Bodil Guds rika välsignelse!

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan