Andevärlden – verklighet eller inbillning?

Ondskans andemakter i den himmelska världen… Ofta låter det avlägset. Men ibland kommer det oss nära och blir en verklighet. Mikael Hector, student i Uppsala, skriver här om ett konkret möte han fick med andevärlden – och om Bibelns syn på denna verklighet och hur vi ska ställa oss till den.

Ondskans andemakter i den himmelska världen… Ofta låter det avlägset. Men ibland kommer det oss nära och blir en verklighet. Mikael Hector, student i Uppsala, skriver här om ett konkret möte han fick med andevärlden – och om Bibelns syn på denna verklighet och hur vi ska ställa oss till den.

DET VAR EN KVÄLL för ett drygt år sedan. Jag satt i lägenheten och förberedde en lektion över andra kapitlet i Daniels bok. Jag minns att jag hade svårt med koncentrationen och att tankarna flöt iväg. Jag kom att fundera över vad de där spåmännen, besvärjarna, trollkarlarna och stjärntydarna kunde vara för typer. Jag kunde inte släppa tanken utan kom att tänka på New Age-rörelsen. När jag läste vidare i kapitlet gick det upp för mig vad som skiljer mig från de människor som sysslar med ockulta företeelser. Jag förstod att de inte har kontakt med den Odödlige och att deras makt därför är begränsad. Som kristna har vi däremot kontakt med Gud som är odödlig och hans makt är obegränsad. Andarna som spåmän i alla tider haft förbindelse med är skapade och maktlösa i förhållande till Gud som är Skaparen och den Allsmäktige.

Så jag satte igång att be frimodigt för New Age-rörelsen, att Gud skulle gripa in och låta dem få se vem som verkligen har makten. Jag bad i Jesu namn att de inte skulle få mer framgång i detta land utan att de skulle få se det som vi har sett, att hos Jesus Kristus och ingen annan finns makten.

Klockan hade blivit mycket och jag skulle iväg och spela innebandy. Jag var på väg ut genom dörren då det surrade till i fickan. På displayen på min mobiltelefon visades texten ”dolt nummer”. När jag svarade visade det sig att det var Seers Movement Society som ringde. Jag hade aldrig hört talas om detta sällskap förut. Det var en yngre dam som presenterade sig och sa att hon jobbade för Sveriges ledande spåkvinna. Hon hävdade att de hade fått upp mitt namn och telefonnummer och att jag var ett hot mot deras verksamhet. Jag var så uppspelt efter bönen, att jag med eftertryck sa att jag inte ville ha något med dem att göra, i Jesu namn, och tryckte av samtalet.

En osynlig del av verkligheten

Den andliga världen är en annan dimension av tillvaron än den fysiska. Bibeln visar oss, att det i denna finns osynliga makter, både onda och goda.

Elisa var en man som räknade med denna dimension av verkligheten. I 2 Kung. 6:15–17 möter vi Elisa tillsammans med en förtvivlad och rädd tjänare, som bara ser de fientliga araméernas starka armé. Då ber Elisa: Herre, öppna hans ögon, så att han ser! Då öppnar Gud tjänarens ögon, och han ser att berget är fullt av hästar och vagnar av eld. Det är en änglahär sänd av Gud, och han får se att de som är med dem är fler än de som är med araméerna.

 

Är nyandligheten ny?

Det finns inte så många nya trender på det andliga området som vi kanske tror. Redan på Gamla testamentets tid kämpade man mot samma andemakter som vi kämpar mot i dag. En trend vi nu kan se är ändå den, att det som genom New Age-rörelsens rosa moln kom inseglande så spektakulärt och märkvärdigt på 80–90-talet, nu har regnat ner bland det svenska folket och börjat gro och bli en naturlig del av verkligheten. I dag finns det också en större öppenhet bland folk i allmänhet för det andliga. Det skrämmande med detta är människors oförmåga att skilja på sund och osund andlighet. Folk tenderar att bli naiva och tro att andlighet i allmänhet är något hälsosamt att syssla med.

Alla människor har ett förhållande till andevärlden eftersom det ständigt pågår en kamp om människornas själar. Det finns inte bara en andlig verklighet för trons barn utan även en som är verksam i otrons barn.1 (Se fotnoter s. 8) Därför handlar det inte om ifall vi ska ha ett förhållande till andevärlden eller inte, utan om det är Gud eller den Onde som styr våra liv.

 

Andligt och köttsligt

Som kristna har vi även på det personliga planet ett förhållande till den andliga verkligheten och då gäller det kampen med köttet.

Vi kan utföra ett fysiskt ansträngande arbete så att det är ett andligt arbete under förutsättning att det utförs i lydnad för den Helige Ande, medan ett kvalificerat tankearbete, som vi ibland kallar andligt, enligt biblisk syn är köttsligt om det är dikterat av köttet. Denna kamp mellan Anden och köttet pågår hela livet.

En kristen korsfäster sitt kött.2Med det menar vi inte att vi på nytt måste korsfästa något, utan det handlar helt enkelt om att lägga av oss vårt eget och ta emot mer av Jesus i våra liv. En kris ten låter sig ledas av Anden genom livet,3 och det sker genom att Anden verkar en ständig förnyelse så att dess frukt växer fram.4

Därför kan vi också misstänka att det som inte på sikt bär Andens frukt inte heller är av Anden. Så kan vi också genom att leva i Jesus5 avslöja det som inte kommer från Gud eftersom det inte bär den frukt som kommer av omvändelsen.6 Men givetvis är det bara Gud själv som helt och fullt känner oss människor. Därför bör vi be honom om hjälp också på det här området.7

 

Häroldsbegreppet

När Jesus spred Gudsriket uppträdde han på samma sätt som en härold gjorde. En härold var en romersk soldat, som var anställd hos kejsaren. Hans uppdrag var att proklamera lagar. Han red till en stad, stannade på torget och tog fram bokrullen med den nya lagen. Sedan proklamerade härolden lagen genom att ropa ut den så att alla hörde den. När han gjort detta, gällde lagen i hela det området.

När Jesus proklamerade att Guds rike är här,8 så gällde också det. Då avslöjade sig de onda andarna och de sjuka kom för att bli befriade. Jesus drev ut onda andar, botade sjuka och människor fick uppleva befrielse och glädje. Så bekräftades rikets närvaro.

Vi får proklamera Guds rike eftersom vi är bärare av det genom den Helige Ande. Där hans rike går fram med sin skönhet och sitt ljus visar sig orenheten och mörkret.

Utdrivandet och bortdrivandet av demonerna är ett tecken på Gudsrikets närvaro nu som då. Hans rike bryter in med kraft. Folk häpnar och öppnar sig för budskapet om Jesus. Samma funktion har helanden och de nykristnas förändrade liv. Alla är de tecken på att riket bryter in i en av mörkret fångad värld.

Kristus är befriaren! Evangeliet är det glada budskapet om befrielse genom tron på Jesus Kristus.

 

Den onde

Det onda beskrivs i personliga termer på samma sätt som Gud är en person. I spetsen för allt ont står enligt Bibeln den onde.9 En aktiv, planerande, personlig makt inom skapelsen som står emot Gud.

Djävulen är ett andeväsen, vars makt omspänner både den materiella och den andliga världen. Han kallas av Jesus själv för ”denna världens furste”.10 Det betyder att han här på jorden har stor makt. Vi får i Bibeln se hur det pågår en kamp mellan djävulens änglar och Guds änglar i andevärlden.11 Djävulens makt är övermänsklig och överträffas endast av att Jesus Kristus har all makt i himmelen och på jorden.12

 

De onda andarna

De onda andarna är till sin natur personliga väsen. Det betyder att de är begåvade med förnuft, vilja och andra förmågor. De talar, 13 de tror och bävar.14 Som andeväsen tillhör de den högre, osynliga världen. De är immateriella, okroppsliga väsen och ”inte kött och blod”. (Ef. 2:2.)

Demoner15 är intelligenta väsen och de har en kunskap som överträffar människans. Detta kan vi se av hur de förhåller sig till Jesus under hans jordeliv. De röjer exempelvis ingående och exakt kännedom om både hans jordiska och gudomliga ursprung. 16 Dessutom drar de konsekvenserna av detta när de böjer sig för honom,17 bönfaller honom18 och lyder honom.19

I sin kamp mot Kristi församling använder sig de onda andarna av sin lömska list och brukar övermänskliga metoder.20 Bakom intriger, prestige- och maktkamp inom den kristna församlingen står inte sällan onda andar. Deras vishet överträffar ofta människans.21 De kan till och med klä ut sig till ljusets änglar22 och de har en övermänsklig kraft.23

 

Ett folk ska fråga sin Gud

Vi har i Bibeln tydliga förhållningsregler när det gäller andevärlden. Gud ser mycket allvarligt på att människor söker övernaturlig vägledning hos andra än honom själv och säger i Jes. 8:19: Skall inte ett folk fråga sin Gud? Gud vill tillfredsställa det legitima behovet av sådan vägledning genom sin Helige Ande.

 

Seger genom Jesus Kristus

Jesus har en gång för alla vunnit seger över ondskan och den Onde på Golgata.24 I hans seger vinner vi seger enligt Efesierbrevet 6. För att vi segerrikt ska kunna stå emot de onda andemakterna krävs därför hela Guds övernaturliga vapenrustning. Och den rustningen är konkret och gäller för hela människan, från fötterna till huvudet. Det handlar om att vi får klä oss i Jesus Kristus, som har all makt. Jesus säger själv: Nu kommer världens härskare. Han har ingen makt över mig. (Joh. 14:30.)

MIKAEL HECTOR
Student, Uppsala

1. Ef. 2:1ff Gal. 5:24 3. Gal. 5:16 4. Gal. 5:22 5. Joh. 15:1–10 6. (Matt. 3:8) 7. Ps. 139:23–24 8. Matt. 4:17 9. Matt. 13:19 10. Joh. 16:11 11. Dan. 10 12. Matt. 12:26–29; 28:18 13. Luk. 4:41 14. Jak. 2:19 15. Upp. 16:14 16. Mark. 1:24 17. Mark. 5:6 18. Luk. 8:31 19. Matt. 8:16 20. Ef. 4:14 21. Jak. 3:14–16 22. 2 Kor. 11:14 23. Luk. 8:29 24. Kol. 2:15

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan