Evangelisation i föreningen – med fokus på det inre livet

KRING DET TEMAT samlades ca 180 vuxna, i alla åldrar, och ett 50-tal barn i Kristianstads missionshus lördagen den 31 januari. Missionshuset inköptes förra året och en första, nödvändig ombyggnad har gjorts för att uppfylla myndighetskraven. Föreningsmedlemmar hade arbetat intensivt in i det sista, och det var med stor glädje som föreningens ordförande, Stefan Ekström, hälsade alla välkomna – både salen i nedre våningen och läktaren var ganska välfyllda. Ungdomssekreterare Martin Svensson, Kristianstad, ledde mötet, och förmiddagens föredrag (enl. rubrik) hölls av Peter Landgren, bibelskollärare.

 

Gud kallar och utrustar

Peter Landgren lyfte fram att • evangelisation inte är en aktivitet jag gör, snarare något vi är. Vi är världens ljus, och får låta Jesus lysa genom våra liv.

 • när Jesus mötte människor var de aldrig ’objekt’.
  • hemligheten ligger i att det är Gud som kallar, utrustar och använder oss, mitt i vår egen svaghet
  • vara kristen är att vara beroende av Gud och inse att vi är det för hela vår existens.
  • vara kristen är också att vara beroende av sin nästa. Vi får hjälpa varandra till att låta olika gåvor komma i funktion.

 

Gud vågar använda oss

Jesus, som vågade skicka ut lärjungarna och visa dem sitt förtroende, lär oss att ge uppdrag till dem som ännu inte är ’färdiga’. Det kan vi göra i förtröstan på att Jesus har all makt i himlen och på jorden. För honom är människor myndiga. Han är den Gud som, likt krukmakaren, börjar om med lerklumpen. Ibland t o m välsignar Gud människors misslyckanden. Och vi får lära oss att respektera människor som kämpar med sådant som inte är problematiskt för oss. Vi har olika problem, olika kamper, men är vi medvetna om våra egna svagheter blir vi inte så förvånade över andra människors dumheter.

Jesus sade: ”Jag ber att de alla skall vara ett … för att världen skall tro.” Detta sker när enheten kommer till uttryck utåt och synligt gestaltar försoning och upprättelse. Enheten handlar även om att vara beroende av Guds nåd för att växa i gemenskap.

 

Seminarium om hemlöshet

På eftermiddagen hölls flera seminarier parallellt. Ett av dem handlade om att vara hemlös i församlingen. Det kan man vara i en förening som saknar andliga samtal, där ålderssegregationen är påtaglig, där blodsbanden är starkare än Kristusbanden, där man är ensam singel bland barnfamiljer och pensionärer eller där livet och läran inte stämmer överens.

Flera förslag framkom på hur gemenskapen kan stärkas, t.ex. genom att man

 • praktiserar ”gåvan att ta sig an människor”
  • utvärderar vad som är uppbyggande respektive nedbrytande
  • har en god förståelse, både av Guds vilja och av människor i vår samtid och omgivning
  • öppnar för en fördjupad bön

 

Seminarier om våra möten och om våra liv

Ett annat seminarium handlade om våra möten och samlingar. Då berördes förhållandet förening/ församling, urvalet av sångtexter, värdet av en förkunnelse som både är bibelförankrad och berör, samt hur viktigt det är att satsa på gudstjänsten och dess utformning.

Andra seminarier belyste risken av att vi får andlig mjölksyra – risken för detta är stor när vi dels ska räcka till både i hem, på arbete och i församling och dels ofta glömmer att lita på att det är Gud, som genom den Helige Ande för oss fram.

Samtidigt samtalade några om att hålla gnistan vid liv, om att vara frimodig i arbetet i Guds rike, att vara glad i Bibeln och i bekännelsen. Gud älskar de förlorade, och det är en fantastisk motivation till evangelisation, det leder till en smittande tro.

 

Slutet gott, allting gott

På kvällen samlades alla till lovsång, vittnesbörd och bön. Ungdomssekreterarnas vardag skildrades och några från Hässleholm berättade om sina visioner om gudstjänst och gemenskap i föreningen – och hur det nu är (Läs reportaget s. 12).

Allt praktiskt fungerade lysande och maten/kaffet var riklig och god – så TACK till er i Kristianstadsföreningen! Och det var roligt att se den längtan och det engagemang som finns hos människor i alla åldrar, ute i föreningarna, och inte bara hos de aktiva i styrelser eller i ungdomsgrupper.

BÖN: Gud, välsigna KUS:s verksamhet, styrelse och anställda! Gud, låt våra gemenskaper präglas av din kärlek och vilja.

EVA ANDERSSON

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan