Kort och gott

Möten i Hjärsåslilla – till uppbyggelse, gemenskap och inspiration!

NSM:S HALVÅRSMÖTE i Hjärsåslilla missionshus den 11 januari inleddes på förmiddagen med gudstjänst då Rune Gustavsson predikade om dopet.

Efter lunchuppehållet fick vi höra Lars-Åke Nilsson utgå från Ps. 89 och tala om hur David fått bli en förebild till Jesus på många sätt. Det var en god och själavårdande bibelutläggning.

Davids hjältemod bestod i att lita på Herren och lägga allt i hans hand. Därigenom vann han seger mot Goliat för hela folket då han representerade det. På liknande sätt var Jesus värnlös men litade på Fadern – och han vann seger för allt folket på korset.

Efter detta föredrag sjöng Knislingekören (som sjöng vid flera tillfällen under dagen) Lova Herren, min själ, vilket passade mycket bra. Ganska mycket folk kom och hade det väldigt trevligt vid fikauppehållet, då ljudvolymen var hög som i en skolmatsal!

Efter fikat predikade Thomas Nilsson, och Börje Karlsson avslutade en god och bra dag!

DAVID CARLSSON

 

DET KOM CA 35 PERSONER till inspirationsdagen den 24 januari i Hjärsåslilla missionshus. Till träffen hade inbjudits NSM:s predikanter, värdar för månadsturer och representanter för de lokala föreningarna. Lena Arvidsson-Artman höll ett intressant föredrag över ämnet ”Möten med mina medmänniskor”. I det efterföljande samtalet kom vi in på hur vi möter och tar hand om våra medmänniskor i samband med gudstjänster, i själavårdssamtal och vid sjukbesök.

Efter kaffeuppehållet samlades deltagarna i smågrupper, då bl.a. följande frågor togs upp till diskussion: 1) Hur kan vi återuppliva de andliga samtalen vid våra sammankomster? 2) Hur kan vi på alternativa sätt nå ut med vår förkunnelse till bygdens folk? 3) Finns det platser (hem/offentliga lokaler), där NSM skulle kunna öppna ny predikoverksamhet?

Detta var den andra inspirationsdagen, som NSM:s styrelse hade inbjudit till. Utan tvekan behövs sådana träffar, då vi kommer samman för att samtala om viktiga frågor, som rör vår verksamhet.

BÖRJE KARLSSON

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan