När Guds tålamod tar slut

Gud har i alla tider tålmodigt kallat människor in i sin gemenskap. Men en dag stänger han dörren till räddning. Plötsligt träder hans varningar i kraft. Som det var på Noas tid kommer det att vara vid Jesu återkomst, säger Jesus.

Gud har i alla tider tålmodigt kallat människor in i sin gemenskap. Men en dag stänger han dörren till räddning. Plötsligt träder hans varningar i kraft. Som det var på Noas tid kommer det att vara vid Jesu återkomst, säger Jesus.

BIBELN BERÄTTAR INTE MYCKET om de år som passerat mellan syndafallet och syndafloden, men vi vet att Gud var angelägen om människornas frälsning och att han därför talade till dem. Han hade lovat Adam och Eva att kvinnans ”avkomma” skulle krossa ormens huvud – och vi ser att tron på honom gick vidare. Det står att Abel dog rättfärdig, och vi kan sluta oss till att det blev en väckelse vid tiden kring Adams barnbarn Enos födelse; man började nämligen då ”åkalla HERRENS namn”. Det står också att Hanok, född 400 år senare, blev hämtad ”utan att möta döden”. Han hade funnit nåd hos Gud och förutsade redan då Jesu återkomst: Om dem har också Hanok i det sjunde släktledet efter Adam profeterat: ’Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga för att hålla dom över alla och straffa alla för de gudlösa gärningar som de har begått och för alla de hårda ord som dessa gudlösa syndare har talat mot honom’. (Judas v. 14–15.)

Vi anar att Hanok också hade fått varsel om syndafloden, för han ger sin son namnet Metusela, vilket betyder ”hans död ska sända [floden]”. Metusela dog det år då floden kom. Ytterligare ett faktum, som säger oss att människorna under denna epok nåddes av Guds kallelser, är att det levde ögonvittnen från Edens lustgård nästan ända fram till Noa: Adam dog bara drygt 100 år före Noas födelse! På den tiden kunde människor leva nästan tio gånger längre än i dag.1

 

Guds tålamod

Noa var en profet i en tid när troende människor blev sekulariserade och gled ur gemenskapen med Gud. Människorna blev allt mer fördärvade. När Gud såg det ville han inte låta sin ande bli kvar i dem. Och HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Då ångrade HERREN att han hade gjort människorna, och han var bedrövad i sitt hjärta (1 Mos. 6:5–6).

Gud bestämde att ha tålamod med dem i ytterligare 120 år, men att därefter förgöra alla. Men Noa var rättfärdig. Gud befallde honom därför att bygga en ark för att rädda sin familj. Medan Noa ”i helig fruktan” byggde arken, väntade Gud tålmodigt att människorna skulle omvända sig. De fick många chanser. Djungeltrumman om Noas byggprojekt gick troligen ut till alla i den dåvarande världen. Noa fick åtskilliga tillfällen att upprepa Guds kallelse och dom. Många kom säkert och tittade på. En del ställde nog ärliga och artiga frågor, medan andra skrattade. Några kanske till och med gav Noa ett handtag. Men – ingen följde honom in i arken.

Aposteln Petrus kallar Noa för ”rättfärdighetens förkunnare”. Det var han genom att han byggde arken. Troligtvis bad Noa även för sitt folk och predikade Guds ord, kanske under lång tid. Det måste ha varit tungt för honom att se att han, bortsett från sina närmaste, inte vann en enda åhörare. Inte en enda. När tiden var inne fick Noa befallning att gå in i arken. Han lydde, men det är värt att lägga märke till att det inte var han som stängde dörren. Noa var nog bedrövad. Och HERREN stängde igen om honom. Så blev bara Noa och hans familj räddade.

Guds smärta var större än Noas. Att han väntat med att verkställa domen berodde på att han hade tålamod med dem, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig (2 Petr. 3:9).

 

Jesus kommer oväntat

Jesus jämför den sista tiden med Noas tid. Det ska bli på precis samma sätt. Ingen trodde att det skulle komma någon världsvid översvämning. Och när floden likväl kom, var det för sent att söka räddning. Jesus säger att ”de visste ingenting” förrän floden kom: Som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens ankomst. Som människorna levde före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara (Matt. 24:37–39). Jesus uppmanar oss därför att vara vaksamma och beredda! Han kommer oväntat. Den Helige Ande säger: I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan.

 

Räddningen finns i Jesus

När Gud stänger är det för sent. Han kallar inte alltid. Man kan passera gränsen för Guds tålamod och då finns bara Guds vrede kvar. När vattnet steg var det för sent att söka sig till arken. Gud räddade inte dem som befann sig intill arken, utan bara dem som var i den.

För dem som är i Kristus Jesus finns ingen fördömelse. Var befinner du dig?

Var och en av oss måste föras in i frälsningen i Kristus, om vi ska bli frälsta. Människor ska på den yttersta dagen hävda att de hållit sig i närheten av Jesus och att de därför borde få komma in i hans härlighets rike, men Jesus ska svara dem att han aldrig känt dem.

För att bli frälst räcker det inte att vara intill Arken – man måste vara i Arken, när dörren stängs!

 

En öppen dörr

Nu står dörren till himlen öppen på vid gavel. Jesus har öppnat den. Det hände när han dog på korset, då fick vi alla tillträde till Guds rike. Därför kunde Stefanus, när han stenades till döds, säga: Jag ser himlen öppen. En döende rövare kunde få flytta direkt från sitt kors in i paradiset. För Jesu blod renar från all synd! Genom hans förnedring blev vi välsignade – och dörren är fortfarande öppen! Till den som står utanför Guds rike säger Herren nu: Kom in, du Herrens välsignade, varför står du här ute?

DANIEL BRANDT
Lärarstuderande, Umeå

1. En teori är att klimatet förändrades genom syndafloden, för efter floden sjönk människornas levnadsålder drastiskt. 1 Mos. 1:6–7 anger att Gud ursprungligen skapat vatten ovanför himlavalvet. Det har antagits att just detta vatten troligtvis regnade ner vid syndafloden. Därmed ska jordens atmosfär och klimat ha kommit att förändras mot mindre gynnsamma livsvillkor. Flera intressanta detaljer kring syndafloden och arken lyfts fram i Vårt ursprung av Mats Molén (XP Media).

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan