Alla de mäktiga gärningar…

NÄR JESUS NÄSTAN HUNNIT FRAM DIT, där vägen leder ned från Oljeberget, började hela den stora skaran av lärjungar i sin glädje att lova Gud med hög röst för alla de mäktiga gärningar de fått se. Ur Luk. 19:28–40

De hade fått se mäktiga gärningar. Någon hade en granne som blivit frisk från epilepsi, någon hade själv varit med och tillsammans med tusentals andra fått mat mitt ute i ingenstans och nu hade till och med Lasarus från Betania gått ut ur den grav där han hade legat och redan börjat ruttna. Johannes skriver att detta med Lasarus var en viktig anledning till att så många människor gick ut för att möta Jesus när han kom på vägen till Jerusalem.

Ja, de var många som mötte Jesus och ropade av glädje när han kom. Men de inte bara ropade och viftade med lövruskor – de trodde på Jesus. De hade fått förtroende för honom. De förstod att det var Gud som låg bakom det som hänt och de gav honom äran.

Vad hände med alla dessa människor under helgen som sedan kom? Det vet vi inte. Kanske de drogs med i ett annat skrikande hos Pilatus. Kanske de bara var tysta. Vi vet att ungefär två månader senare blev ungefär tre tusen människor döpta in i kyrkan efter att ha hört Petrus pingstpredikan. Kanske fanns några av våra vänner från vägen vid Oljeberget med bland dessa. De hade ju fått se mäktiga gärningar.

Även vi har fått se – och ser – mäktiga gärningar. Gud har gett oss livet och hållit oss vid liv ända till idag. Han har visat sig i sitt ord och i Kristus. Än en gång får vi nu i helgen bli påminda om att Jesus är vår bror, som älskat oss in i döden och tagit vårt straff på sig. För dessa mäktiga gärningar får vi, precis som folkmassan på väg till Jerusalem, tacka och lova Gud.

Men sen då? När det inte är lika lätt och roligt att lova Gud för hans mäktiga gärningar. När hela världen runt omkring skriker något helt annat i kör. Hakar vi på trenderna och följer tidens strömningar? Står vi bara tysta? Eller vågar vi säga emot? Oavsett vad vi gör, så var det just för oss som Jesus gick i döden.

Bön: Gud, vi tackar och lovar dig för alla mäktiga gärningar vi har fått se. Vi ber att du visar mer av vem Jesus är och vad han gjort för oss.Vi ber också att du bevarar oss då hela världen skriker något annat än det du vill.

PER MODIG

Missionsgårdsföreståndare, Åhus

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan