Döden är inte det sista

Döden är inte det sista.
Lutad mot Ordets stav
ser du när ögonen brista
landet som Herren dig gav.

Döden är inte det sista.
Strax stiger vårens sav.
Inte ens det skall du mista
som nu är gömt i en grav.

Döden är inte det sista.
Livet finns bortom dess hav.
Herren går fram till din kista,
täckelset lyfter han av.

Fängsel och stängsel skall brista,
morgonen lysa igen!
Döden är aldrig det sista
– den är begynnelsen.

Alla Guds heliga visste:
över vår vilas mull
Kristus skall stå som den siste
för sin uppståndelses skull.

TORE NILSSON

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan