Breven till de sju församlingarna

Uppenbarelseboken, Bibelns sista bok, berättar om hur den uppståndne Jesus Kristus visar sig för aposteln Johannes. Som det trogna vittne han är, skriver Johannes, på Jesu uppdrag, ner allt han hör och ser. I det andra och tredje kapitlet i Uppenbarelseboken finns nedtecknat det särskilda budskap som Jesus riktade till sju olika kristna församlingar i den dåvarande romerska provinsen Asien – i dag västra Turkiet.

Breven till dessa sju församlingar beskriver först deras situation, ger därefter oftast både beröm och varning och uppmanar slutligen till förändring. Men Jesu ord till dessa församlingar gäller samtidigt alla människor i alla tider. Vad säger då Jesus till kyrkan i dag?

 1. Upp. 2:1–7 Brevet till Efesus handlar om församlingen som
  • får beröm för sina gärningar, sitt arbete, sin uthållighet och renlärighet
  • har övergivit sin första kärlek
  • uppmanas till omvändelse så att inte Livet lämnar församlingen( Läs mer i Till Liv nr 4/2003!)
 2. Upp. 2:8–11 Brevet till Smyrna handlar om församlingen
  • som får lida för sin tro
  • där de kristna förtalas och förföljs
  • som får tröst: Jesus känner dem och är med dem, Jesus har makten, ja, han har segrat över döden! (Läs mer i Till Liv nr 7/2003!)
 3. Upp. 2:12–17 Brevet till Pergamus handlar om församlingen som
  • lever i ett centrum för hednisk religionsutövning och kejsarkult och som står mitt i kampen mellan sanning och lögn
  • uppmanas att omvända sig från det som inte tillhör det kristna livet
  • får veta att Sanningen skall segra över lögnen! (Läs mer i Till Liv nr 11/2003!)
 4. Upp. 2:18–29 Brevet till Tyatira handlar om församlingen som
  • får beröm för många olika saker men som samtidigt tolererar en sexuell omoral bland sina medlemmar
  • på ett särskilt sätt behöver höra att Jesus ser och vet allt och som kallas till omvändelse
  • uppmanas att leva ett helgat liv
  • om den vinner seger får uppleva den fullkomliga gemenskapen med Jesus i himmelen (Läs mer i Till Liv nr 2/2004!)
 5. Upp. 3:1–6 Brevet till Sardes handlar om församlingen som tyckte sig vara levande men som hade en död tro.
  • uppmanas till vaksamhet och omvändelse
  • kallas tillbaka till Ordet och ett liv i renhet
  • en gång kan bli klädd i vita kläder och igenkänd av Jesus inför Gud

EVA ANDERSSON

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan