Kort & gott om bönen

Aldrig behöver kristna människor stå och hänga rådlösa och dådlösa. Kan de intet annat, så kan de be.
K MUNK

Bönen är en öppen dörr ända in i Guds himmel.
F WISLÖFF

Det är en stor välgärning av Gud, att han inte ger oss allt vad vi önskar oss. Då skulle han bara ge oss anledning att bli ledsna.
M LUTHER

Det enda jag vet om Gud är att jag vill tillbe honom, som på allt sätt är redo att hjälpa mig.
A DILLARD

Att bedja är att släppa in Jesus!
O HALLESBY

Gud begär det, han vill så ha det, att du framlägger din nöd inför honom, att du icke låter den ligga på dig och själv släpar dig fram med din nöd och gnager och marterar dig med den. Gud vill, att du skall vara för svag för att bära och övervinna sådan nöd, på det att du må lära dig att bliva stark i honom, och att han må bli prisad i dig genom sin starkhet.
M LUTHER

I bönen har den ensamme någon att tala med, den lidande någon som förstår, den lycklige någon att tacka, och syndaren någon att bekänna inför.
J NILSSON

Vill du hålla dig upprätt – fall då på knä.
V EKELUND

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan