ELMsv:s årsmöte 14 och 16 maj 2004

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Med dessa ord inledde föreningens ordförande Bertil Henriksson ELMsv:s årsmöte i Roseniuskapellet i Bjärnum. Det var ett årsmöte som, utan att sakna de ordinarie tillbakablickande och redovisande redogörelserna för verksamhet och ekonomi, till sina huvuddrag ändå var framåtriktat i förvissning om att Herren är den som leder och styr vår väg. Ett par av årsmötets viktigaste beslut var att, i tacksamhet till Gud som fortfarande kallar unga människor till tjänst i sitt rike, få invälja Håkan Giselsson som predikant och att få besluta om att kalla ytterligare två personer till predikanttjänst.

Linus Sjödal redogjorde för det omfattande arbetet att forma den nya organisationen och årsmötet tog det första beslutet om att upplösa föreningen. Efter ytterligare ett årsmöte kommer ELMsv att tillsammans med Nordöstra Skånes Missionsförening ingå i en ny regional förening.

Till styrelsen omvaldes Rune Månsson, Ola Hector och Gert Johansson och som ny ersättare i styrelsen valdes Peter Palm. Närvarande vid årsmötet var 41 föreningsombud och ytterligare 18 röstberättigade predikanter och styrelseledamöter. Nästa årsmöte planeras att hållas den 2 juli 2005 i Hjärsåslilla Missionshus.

Söndagens offentliga möte inleddes redan på förmiddagen med predikan av Harald Waldemarson. Temat var bönens makt och bönen som hjärtats samtal med Gud. På eftermiddagen predikade Carlåke Söderlind med utgångspunkt i Jesu översteprästeliga förbön (Joh. 17: 9–17). Carlåke informerade också engagerat om arbetet i Etiopien, våra utsända missionärer och problem och glädjeämnen inom Lutherska Kyrkan. Också här illustrerades bönen och bönens makt genom Carlåkes personliga vittnesbörd om konkreta bönesvar.

Välsignelsestunden för vår nye predikant Håkan Giselsson blev en högtidsstund. Glöm inte att ta med Håkan i förbön och tacksägelse.

Årsmötet avslutades med predikan av Bertil Henriksson. Predikotext var Psalm 13 som har rubriken: ”Under djup ångest” men som övergår i förtröstan och jubel och slutar med orden: Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig.

Sånggruppen Evangelica medverkade under söndagens möte med sång och musik, som på ett särskilt sätt lyfte fram lovsången och tacket till Gud för hans nåd och självutgivande kärlek.

BENGT GÖRANSSON

Sekreterare

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan