Kampsituation och andlig ledarskapskris i Eritrea

Den 24 mars–1 april besökte MBV:s missionsföreståndare Eritrea. Han förmedlar några intryck från landet och förhållanden som råder för de två lutherska kyrkorna: den Evangeliska Kyrkan (ECEr) och den Lutherska Kyrkan (LCEr). Ett nära samarbete leder nu troligtvis till en sammanslagning, etableringen av den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Eritrea.

Den 24 mars–1 april besökte MBV:s missionsföreståndare Eritrea. Han förmedlar några intryck från landet och förhållanden som råder för de två lutherska kyrkorna: den Evangeliska Kyrkan (ECEr) och den Lutherska Kyrkan (LCEr). Ett nära samarbete leder nu troligtvis till en sammanslagning, etableringen av den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Eritrea.

Konflikt och kamp i flera avseenden

I början av 90-talet blev Eritrea en självständig stat. Efter några år av lovande utveckling drogs landet in i ett blodigt krig med grannlandet Etiopien (1998–2000). Krigsstämning präglar fortfarande tillvaron trots vapenstilleståndet. Den eritreanska armén på närmare 200 000 män och kvinnor, de flesta av dem ungdomar, är placerad utmed gränsen. En FN-styrka på 3 800 soldater bevakar den 25 km breda buffertzonen i väntan på en slutgiltig gränsdragning.

Befolkningens etniska och religiösa karaktär är inte utan spänningar: 45% är muslimer och 50% kristna (ortodoxa kristna: 46%, romersk-katolska och protestantiska kristna: 4%).

Verksamheten

De båda lutherska kyrkorna ECEr och LCEr har sitt historiska ursprung i Evangeliska Fosterlandsstiftelsens respektive Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners missionsarbete.

ECEr har 71 församlingar och 12 000 medlemmar. 21 präster är i aktiv tjänst (inkl. nio pensionärer), tio evangelister och 20 predikanter.

LCEr har 13 församlingar och 1 000 medlemmar. Sju präster (inkl. tre pensionärer) och en evangelist är i aktiv tjänst.

Förlamning

En dag besökte jag det teologiska seminariet i Beleza, beläget c:a 20 km utanför huvudstaden Asmara. Strax intill seminarieinfarten ligger en moské – en påminnelse om hur kristna och muslimer lever sida vid sida.

Under de senaste åren har seminariets lokaler utökats med aula, klassrum, bibliotek och förläggning men aktiviteten är dessvärre minimal. Endast fem elever studerar på den treåriga prästkursen. En av dem har sin bakgrund i LCEr. Verksamheten förefaller vara lamslagen p.g.a. situationen i landet. En yngre generation kan inte rekryteras för teologisk utbildning. De flesta är beordrade till militärtjänstgöring.

Mitt folk går under i brist på kunskap konstaterar profeten (Hos. 4:6). Situationen i Eritrea är på liknande sätt alarmerande!

Längtan efter och möjlighet för undervisning

Efter LCEr:s årsmöte i Adi Quonsi sista helgen i mars samlades elva av kyrkans medarbetare under två dagar till gemenskap och undervisning i Guds ord. Centrala sanningar från Romarbrevet belystes och diskuterades.

Missionsuppdraget är angeläget – även i Eritrea. Låt oss förenas i bön att Gud kallar och utrustar till tjänst och att möjligheter för undervisning på olika nivåer läggs tillrätta!

ROLAND GUSTAFSSON

Missionsföreståndare

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan