Konfirmand på läger – ett liv som ger liv

Konfaläger i Skåne

De flesta av konfirmanderna kommer från Skåne, men några är mer långväga ifrån. Några vet inget eller inte så mycket om kristen tro när de börjar lägret, andra har mer kunskap. Detta påverkar hur ledarna planerar konfirmandkursen. Efter läg­ret ska alla ha fått tillräcklig kunskap om vad kristen tro är för att själv kunna ta ställning till om man vill leva som kristen.

Det vimlar av ledare
Mellan 20 och 30 ungdomar konfirmeras varje sommar på var och en av de tre skånska missionsgårdarna Breanäs, Strandhem och Åhus. Något som ofta väcker förvåning är att konfirmandlägren har så många ledare – ofta uppemot 15 stycken – vilket innebär ungefär en ledare på två konfirmander. Vad gör då alla dessa ledare?
– Ledarna har olika funktioner, förklarar Per Modig, föreståndare på Åhus Missionsgård. Dels har vi lärare, i år två stycken, som hjälper prästen med undervisningen. En musikledare ansvarar för all sång på lägret och på konfirmationsgudstjänsten. Fyra fritidsledare ansvarar för att aktivera konfirmanderna och har hand om i stort sett all den tid som inte upptas av undervisning eller andakt. Dessutom finns på lägret fem fadd­rar – unga ledare, som konfirmerades för ett par år sedan, och som har som sin primära uppgift att umgås med konfirmanderna för att skapa trygghet och gemenskap i gruppen.
Man sjunger mycket på lägren, både vid aftonbönen och i särskilda sångpass. Salome Klingberg var i sommar musikledare på Strandhem, och hon tycker att många ledare är en klar fördel:
– De konfaläger jag har varit ledare på tidigare har inte haft alls så många ledare. Det är jättebra med många ledare med olika ansvarsuppgifter, då har man ansvar för sin grej och kan släppa resten.
Att ha många ledare bidrar också starkt till gemenskapen i gruppen, till exempel har ledargänget då fler observanta ögon som kan upptäcka ensamma och otrygga konfirmander. Dessutom är konfirmanderna alltid indelade i någon form av smågrupper, för att ge dem den trygghet som lättare skapas i en mindre gemenskap.
I Åhus har man i år valt att låta smågrupperna vara en grundstomme i undervisningen och därmed inte bara vara till för andakt eller gemenskap – det öppnar för frågor och samtal.

Viktig undervisning påverkar
Undervisningen är absolut nödvändig på ett konfaläger. I konfirmationen bekräftar vi vårt dop, och vi gör det efter att ha undervisats i den tro vi är döpta till. ”Döp dem och lär dem”, säger Jesus i missionsbefallningen. Hur undervisningen är upplagd skiftar mellan varje läger och från år till år, men den ska presentera den kristna tron och ge bibelkunskap.
På Breanäs Missionsgård har man i år varje dag haft ett tema, som presenteras i en inledande lektion på 45–60 minuter, då alla konfirmander och ledare är med. Tiden därefter fram till middag tillbringar konfirmanderna i halvklasser eller mindre grupper, beroende på hur läraren som ansvarar för dagens tema har valt att lägga upp förmiddagen. Grundmallen för temana är hämtad från Alpha-konceptet, vilket innebär att varje tema är formulerat som en fråga och att man går direkt på kärnan i det kristna budskapet – de första dagarna handlar om ”Vem är Jesus?” och ”Varför måste Jesus dö?”. Oavsett grundkunskaper har därmed konfirmanderna något att relatera till när man talar om Jesus på till exempel aftonböner eller lektioner.
På Strandhem är huvudupplägget ett annat, berättar Fredrik Hector. ”Vi börjar med att Gud skapade världen, hans avsikter med människan och om vad som hände när människan vände sig bort från Gud. Insikterna i vem jag är, vem Gud är och vem Jesus är får mogna fram, och inte förrän i tredje veckan kommer lösningen på människans dilemma, korset. Det blir i gengäld ofta väldigt starkt för konfirmanderna när de plötsligt förstår vad den kristna tron egentligen handlar om.”
Att ha lektioner på sommarlovet brukar inte vara det som konfirmander mest ser fram emot, men ganska snart kan man märka att undervisningen intresserar dem. Lärarna får många frågor, någon dröjer sig kvar på rasten för att diskutera något, och man kan se konfirmander som tidigare aldrig ens rört sin bibel sitta i ett hörn och läsa i den på fritiden. Kunskapsinhämtandet blir inte framför allt att lära sig en mängd fakta – konfirmanderna vill verkligen förstå vad den kristna tron går ut på och vrider och vänder på det som sägs för att försöka komma på om det är något som kan få konsekvenser i deras egna liv.

Dags för konfirmation
Till konfirmation hör också redovisning av det man lärt sig. Förr var det något som många konfirmander såg fram emot med nervositet och oro, kanske framför allt p.g.a. risken att svara fel inför släkt och vänner i kyrkan. På alla gårdarna har man nu i stället ett skriftligt eller muntligt prov i sista veckan. Därefter ägnar ledare och konfirmander tiden åt planeringen av konfirmationen i kyrkan. Målet är att låta den bli ett vittnesbörd om Jesus för släkt och vänner.
I Åhus utformades dagen i år som en konfirmationsmässa med avdelningarna dopet, Ordet, tron, bönen och nattvarden. Mässan började med att ungdomarna ropades upp i dopdatumsordning och sedan läste de bibeltexter som de själva valt. Efter trosbekännelsen följde frågan: ”Detta är den tro ni är döpta till. Vill ni med Guds hjälp leva i denna tro och visa den …?” Efter bön med och för konfirmanderna firades nattvard tillsammans.
På Breanäs och Strandhem får konfirmanderna genom drama skildra viktiga delar, t.ex. skapelsen och frälsningen. Det är sång och textläsning, och efter trosbekännelsen hörs ett rungande ”JA” – man vill med Guds hjälp leva i sin tro. Det blir personlig förbön och högtiden avslutas med gemensam nattvardsmåltid.

Människor förvandlas
På fyra veckor hinner mycket hända, och ungdomarna som lämnar konfalägren är oftast inte samma människor som de var när de kom dit. Visst finns det brister och det händer att ungdomar inte trivs, men man märker ofta att den gemenskap och kärlek de möter på lägret förvandlar dem på olika sätt. Osäkra människor blir tryggare, ensamma får vänner, någon får kanske för första gången känna sig riktigt älskad. Störst är förvandlingen som sker hos dem som för första gången väljer att börja ett liv med Jesus. Kanske visste de ingenting om kristen tro före läg­ret, men fyra veckor i en kristen gemenskap har fått ge dem ett vittnesbörd om att Jesus är en verklighet och har något att göra med deras liv.
Martin Svensson, lärare på Breanäs, berättar om tjejen som en kväll i slutet av lägret kom med frågan:
– Finns det något som heter frälsningsupplevelse?
– Hur tänker du då? frågade Martin.
– Jo, när jag satt på aftonbönen så kände jag i hela kroppen hur mycket Jesus älskar mig!
Ungdomar blir kristna i Sverige i dag. Det är underbart att kon­firmander får upptäcka det liv de är skapade till och välkomna Jesus Kristus som Herre över det. Tack, Gud, för det du gör!

David Andersson
Musikledare på Breanäs, studerande, Göteborg

 

… och i Västerbotten

n måndag-förmiddag i slutet av juni står tio förväntansfulla tonåringar i huvudbyggnaden på Missions- och ungdomshemmet Fridhem i Vännäs, några mil väster om Umeå. Det är årets kon­firmander, lite spända och blyga, men med glad upp­syn. Tre av dem kommer från Umeå med omnejd, en från Örnsköldsvik, inte mindre än fem stycken från Silverdalen i Småland och en flicka ända från Vallberga i Halland.

Fyra välsignade veckor
Kursen inleds med andakt i lektionssalen och allteftersom namnen ropats upp och alla fått svara ja släpper nervositeten lite. Efter en hel del information är det dags för lunch. Ljudnivån i matsalen är inte särskilt hög, med tanke på att vi är 17 personer runt matbordet. Men framemot kvällen tinar konfirmanderna upp och pratar glatt vid kvällsfikat. Efter fikat samlas vi i bib­lio­tekets sköna soffa till aftonbön – den stund som för mig kom att bli den bästa på hela dagen under lägrets fyra veckor.
Jag fick förmånen att laga mat under kursen och fick uppleva fyra välsignade veckor. Det var mycket arbete, som dock gav mycket igen. Att dagligen få umgås med tio busiga tonåringar, och samarbeta med kollegor, som alla vill peka på Jesus som korsfäst, var uppmuntrande. Som jag nämnde har aftonbönerna blivit de bästa minnena för mig. Det var rörande att höra konfirmanderna kväll efter kväll be Gud om att bli bevarade i tron och jag tror aldrig jag fått så mycket förbön som jag fick av konfirmanderna.

En helt vanlig dag på Fridhem
Flagghissning 08.00 och därefter enskild morgonbön. Frukost 08.30, då vi tillsammans läser Rosenius husandakt vid frukostbordet. Före lunch har vi tre lektioner och på eftermiddagen två, plus en timmes läxläsning. Efter middagen står sport och aktiviteter av olika slag på schemat. Allt från fotboll till avancerad skattjakt i Fridhemsskogarna. 20.15 kvällsfika och aftonbön 21.00.

Undervisning och utflykter
Huvudämnena i undervisningen har varit Troslära, där konfirmanderna fördjupat sig i grunderna i den kristna tron och i vår lutherska lära, Bibelkunskap i Gamla och Nya testamentet, samt några timmar i Kyrkohistoria av mer orienterande karaktär. Utöver dessa ämnen har schemat fyllts med sång- och musiklektioner, temadagar och utflykter. Konfirmanderna har varit aktiva med att sprida glädjens budskap med sång och musik på gudstjänster och möten i och kring Vännäs. En dag var temat Skapelsen. Vi har även haft två temakvällar om mission, då Rakel Smetana, missionär i Kenya, besökte oss. Utflyktsmålen har varierat. Muséibesök, besök på servicehus, kanotutflykt med övernattning i tält. Utöver schemalagd undervisning har även getts möjlighet till enskilda samtal.

Konfirmation och nattvard
Konfirmationskursen avslutades 23 juli med konfirmationshögtid där konfirmanderna i förhör delgav församlingen något av det de lärt sig under kursen och inför Gud och församlingen bekände sig till den kristna tron på Gud Fadern och Sonen och Den Helige Ande. Söndagen 24 juli firades högmässa då konfirmanderna fick ta emot Herrens heliga nattvard.
Be att Gud bevarar konfirmanderna på vägen mot himmelen!
”I Jesu spår är tryggt att vandra, ty de går hem till livets land.”

Ingrid Nilsson
Köksa på Fridhem,studerande, Umeå

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan