Att ta sitt kors på sig

Herren Jesus har på Golgata kors fastspikat och besegrat synden, döden, djävulen och lagen. Om denna handling säger Luther: ”Här är det Kristus som ensam gör allt.” Ingen annan kan bära det kors som Jesus har burit. Evangelium är så underbart att den som tror på Jesus blir så intimt förbunden med honom att det räknas som om han själv hade hängt på Golgata kors. Jag är korsfäst med Kristus, säger aposteln Paulus (Gal. 2:19). Lagen, synden, döden och djävulen är fastspikade på Golgata och har nu ingen som helst rättighet över den som tror på Jesus, precis som de inte har någon rättighet över Jesus själv.
Men den kristne kommer hela livet att ha kvar sin gamla natur, dvs. ha en benägenhet till att på nytt hamna i slaveri under lagen, synden, döden och djävulen. Därför undervisar Bibeln på flera ställen om hur viktigt det är att varje kristen tar sitt kors på sig. Jesus säger: Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig (Matt. 16:24) och Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge (Luk. 14:27).
Korsfästelsen var en avrättningsmetod som romarna använde. Den dödsdömde fick själv bära sitt kors till avrättningsplatsen. Alla som såg den dödsdömde bära sitt kors visste, att från den stund den dömde lade korset på sina axlar, tillhörde han döden.
På samma sätt måste Herren lägga kors och lidanden, svårigheter och syndasorg på oss, för att vi skall dö bort ifrån vår gamla natur, så att Jesus kan få plats i våra liv. Herren älskar oss och fostrar oss genom korset, för att vi skall nå himmelen!
Korset är ofta mycket tungt att bära. Men vi får inte glömma att dess syfte är gott. Korset styrker tron (1 Petr. 1:6–7) och driver oss till bön (Ps. 18:7). Korset driver oss att vända blicken från det synliga, som förgås, till det osynliga som består (2 Kor. 4:16–18). Korset är således inte ett bevis på att du är bortglömd eller hatad av Gud utan tvärtom på att du är Guds älskade barn (Hebr. 12:6– 10). Därför får vi faktiskt glädja oss mitt under kors och lidanden. Jesus säger: Gläd er och jubla ty er lön är stor i himmelen (Matt. 5:12).

Jan-Ulrik Smetana
Missionsgårdspastor, Bjurholm

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan