Stolta över Bibeln och över Jesus

På Sandgatan 14 i centrala Lund finns föreningen Theofil. Det är en studentförening för teologi-studenter och den drivs också till största delen av dem. I denna byggnad och verksamhet ligger
en vision om en förnyad kristenhet nedlagd: En förnyad kärlek till Bibeln och till Jesus!

Arbetet har funnits i Lund sedan 1987. Till en början var allting smått men föreningen Theofil har sedan växt till att i dag omfatta ett flertal studenter och ha egna lokaler.
De år man studerar, och inte minst gäller detta teologistudier, är mycket omvälvande och viktiga. Det är år då man träffar vänner och skaffar sig en utbildning men också då man får och befäster värderingar och idéer, som man sen bär med sig hela livet. Theofil är tänkt att vara en hjälp i teologistudierna i form av gemenskap och ett ställe där man får brottas med de stora och svåra frågorna som studierna kan ställa. Inte så sällan blir teologistudier just en brottningskamp.

Bibeln tål att ifrågasättas!
Vilka frågor rör det sig då om? Mikael Rubenson, teologistudent och Theofils ordförande, säger att ”bibelsynen är det mest grundläggande, det kan man inte komma ifrån”. Därför arbetar Theofil mycket med bibelrelaterade frågor. Henrik Gustavsson, teolog och psykolog från Lund, har varit anställd på tio procent i flera år för att ge lektioner till förstaårsstudenter under deras inledande år. Han säger att ”frågorna ofta ställs på sin spets när man läser om Gamla testamentet. Då tappar man lätt frimodigheten över Bibeln”. Många studenter blir ställda när de möts av universitetets bibelkritik. På Theofil arbetar man därför för att studenter ska återfå stoltheten över Bibeln och Kristus. Detta sker inte genom att fly de svåra frågorna om Bibeln, som dess uppkomst och datering, eller vem (vilka) som varit författare. Man väjer inte för frågorna om Bibelns inspiration, dess auktoritet och historiska tillförlitlighet, utan genom att ifrågasätta, studera vidare och samtala kan förtroendet för Bibeln återfås. Utgångspunkten för Mikael och Henrik är klar: Är Bibeln sann så tål den att både ifrågasättas och studeras. Visionen är klar: Återerövra stoltheten över Bibeln och Jesus – då kan kristenheten förnyas!

Samtal vid köksbord och bön i vardagen
Theofils lokaler innehåller studie- och datorplatser, bibliotek, bönerum och kök. Sedan Café Sandkakans verksamhet nyligen till största delen lagts ner, har Theofil fått möjlighet att under delar av dagen också hyra dessa lokaler. Det är mycket smidigt eftersom de ligger vägg i vägg i Kristna Föreningen Filippis hus. Detta har gjort att fler studenter kan komma för att dela mat-, studie- och bönegemenskap och så lära känna andra människor i samma situation. Gemenskapen är mycket viktig på Theofil eftersom det är i samtal som frågorna ofta får sin praktiska tilllämpning och relevans. Köket är den naturligaste mötesplatsen och där förs samtal om allt mellan himmel och jord. Som ytterligare en mötesplats i Theofils vardag finns bönen. Där bes en enkel tidegärd tillsammans med fria böner. På så sätt ges en möjlighet att varva gemenskap, studier och bön under samma tak.
Bibelgrundat bibliotek
Till hjälp i studierna finns också det fina biblioteket. Tanken är att detta främst ska komplettera universitetsbibliotekens utbud. Många av Theofils biblioteks tusentals titlar är oftast inte så lätta att finna i universitetets bibliotek eftersom de är skrivna ut­ifrån att Bibeln är Guds ord. Det betyder dock inte att dessa böcker, generellt sett, håller en lägre akademisk standard utan att denna bibliskt grundade teologi på högre akademisk nivå är anmärkningsvärt sällsynt i Sverige. Således är större delen av denna lite nyare, bibelgrundade teologiska litteratur på engelska. Här finner vi teologer som Don Carson, John Stott, Wayne Grudem, John Packer, John och Gordon Wenham och många fler. Som ett kompletterande bibliotek fyller Theofils vision ett stort tomrum i Sverige och i Lund. Förhoppningen är att fler böcker av god kvalitet ska kunna köpas in och inte minst att dessa ska komma till användning bland studenterna i ännu större omfattning.

Theofil – en hjälp att växa och formas
Många utmaningar möter den som vill hålla fast vid en vision som Theofils, inte minst i en studentmiljö. På frågan om vilka utmaningar som Theofil möter hos sina studenter svarar Mikael att det svåraste är att ”få studenters uppmärksamhet och intresse. Det finns oerhört mycket som engagerar studenter. I synnerhet i Lund finns det väldigt mycket att lägga sin tid på – kyrkor, folk, studier. Theofil förknippas gärna med studierna och det kan vara svårt att få studenter att engagera sig varaktigt”. För att kunna gripas av visionen och se den som en viktig del i sin förberedelse under studietiden – för att kanske arbeta i kyrkan eller annan arbetsplats där teologin kan ha en funktion – behövs kontinuitet.
Att kanske för första gången förstå betydelsen och relevansen av bibelcentrerad teologi i dag är ofta en process som kan ta lång tid. Här finns ett dilemma för Theofil. T.ex. har Theofil anordnat flera konferenser och haft gästföreläsare, både svenskt och internationellt erkända, som Agne Nordlander, Owe Wikström, Fredrik Brosché, William Lane Craig, Andrew Page och Gary Habermas. Henrik uttrycker det som att det är lätt ”att gå på ett föredrag och bli peppad och sen ’behöver jag inte Theofil längre’. Men man behöver befinna sig i en miljö som Theofil en längre tid.” Längtan efter att Theofil ska kunna bli en plats dit människor ska få komma under flera år för att växa och formas är därför den största utmaningen och målet med arbetet. Samtidigt är kanske just denna bräcklighet och sårbarhet – en studentorganisation för och av studenter – själva hjärtat i Theofil eftersom det leder till större beroende och behov av förtröstan på Gud.

Framtiden och behoven
Betänker man tillståndet i svensk kristenhet i dag så förstår man hur ovanligt och strategiskt ett arbete som Theofils är. För att kunna utveckla arbetet planerar man på Theofil att anställa lärare, som dels ska kunna ge kontinuerlig handledning till varje student under studietiden samt dels arbeta med att utveckla kurser i Theofils regi så att de får ingå i studenternas examen. Förhoppningen är att inom en inte alltför avlägsen framtid kunna anställa en person på heltid eller två på halvtid för att göra detta. Detta skulle ge just den form av kontinuitet men även utmaning som många teologistudenter så väl behöver.
Eftersom Theofil är en förening helt baserad på gåvor kommer detta inte att kunna bli verklighet förrän Gud har försett med pengarna. Dessutom behövs rätt personer som kan gå in i Theofils arbete under längre tid för att arbeta med visionen och studenterna. Dessa är de mest konkreta behov och planer som just nu finns i Theofil. Men Mikael betonar dock att vid sidan av dessa praktiska behov så är det största behovet Guds ledning ”så att vi ser vägen framåt för Theofil”. Detta hänger på, understryker Henrik, att Theofil är ”mer en vision än en organisation”. Där yttersta målet och bönen är en väckelse i Sverige. Då är det viktigt att nå studenter som kommer att ha en framtida plats i Kristi kyrka. Därför behöver studenter i dag formas av Theofils vision för framtiden.

Stefan Lindholm
Teol.kand. och postbud, Staffanstorp

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan