Det finns bara En!

Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Joh. 10:27

Överallt där man pratar om Jesus väcks tankar och funderingar, och den som tänker närmare på de påståenden Jesus gjorde om sig själv måste fråga sig: ”Vem var – eller är – egentligen denne man?”
Även de judar som levde samtidigt med Jesus undrade: ”Vem är du? Är du Kungen som vi väntar på?”
700 år tidigare hade profeten Jesaja förutsagt om Kungen, Messias: Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas … och den stummes tunga skall jubla. Och det var just detta som hände där Jesus gick fram!
En bild som Jesus ofta använde var den om herden och fåren. Jesus drog paralleller mellan sig och herden – de kristna och fåren. De som hör till ”hjorden” känner sin herde, lyssnar till honom och följer honom. Och så säger han: Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå under, och ingen skall rycka dem ur min hand.
Detta var ganska magstarka påståenden! Han påstod både att han var Messias och att han kunde ge evigt liv. Hur kunde Jesus jämföra sig med Gud? Han var ju bara människa. Inte kunde Jesus ge förlåtelse och ett evigt liv? Som kristen möter man samma invändning i dag när man säger att det är hos Gud och Jesus som räddningen från döden finns. Många menar att Jesus var en bra människa, men att han inte är den ende som kan ge frid och frälsning. Det viktiga är inte vem jag håller mig till – Buddha, Allah, naturen, en ’andlighet’ eller något annat – utan att det känns rätt för mig, och att jag får ett rikare liv.
Då måste jag som kristen höja på ögonbrynen och fråga mig: är verkligen detta Bibelns budskap? Vad säger Jesus? Ingen kommer till Fadern utom genom mig (Joh.14:6). Gud säger själv att han är den ende: Vänd er till mig, folk från hela jorden, så skall ni bli hjälpta. Jag är Gud, ingen annan finns (Jes. 45:22). Bibeln är tydlig på den punkten. Det har betydelse vem du väljer att följa. Det finns bara en Gud, och till ho­nom kommer du genom hans Son, Jesus Kristus.
Det kanske känns hårt och jobbigt att behöva stänga dörren till alla filosofier, men samtidigt är det en trygghet att jag har en jag kan vända mig till, och han är aldrig långt borta. Gud har gett oss många löften om att han ska svara när vi ropar, och när vi vänder oss till honom kan vi också vara säkra på att hjälpen är nära. Rövaren, som hängde på ett kors bredvid Je­sus, hade i världens ögon ingenting i himlen att göra, men han vände sig till Jesus och sa: Jesus, tänk på mig, när du kommer till ditt rike (Luk. 23:42).
Jesus svarade: Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset (Luk. 23:43). Och detta är även ett ord till dig direkt från Gud: Paradiset är öppet också för dig!

Daniel Ringdahl
Studerande, Ängelholm

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan