Goda impulser

Att handla rätt som människa, också i trängda och svåra lägen, handlar om att ha idealen klara för sig innan. Man behöver ha rätt bilder på näthinnan.

Sommaren 2005 är det sextio år sedan det krig avslutades som kommit att kallas det andra världskriget. En tid av svår prövning för de europeiska folken, inte minst för de kristna. Kyrkan skulle visa sig stå svag, och bland de totalitära och människofientliga strömningarna fanns också de som kallade sig kristna.
Någon har sagt, att de kristna som stod pall och valde rättens och därmed lidandets väg gjorde det för att de reagerade spontant och utan närmare reflektion. ”Så här gör man inte mot människor”, ungefär, ställda inför raslagar, anfallskrig och angiverisystem.
Säkert många tankar tänktes och försök till analyser av tiden gjordes, men alltför få kunde genomskåda förvirringen och se klart. De som fick nåden att handla rätt i svåra lägen gjorde det inte för att man kunde tänka och reflektera före. Man gick på en impuls.
Att handla rätt som människa, också i trängda och svåra lägen, handlar om att ha idealen klara för sig innan. Man behöver ha rätt bilder på näthinnan. Har jag bilden av en lugn och tålig människa nära till hands, behöver jag inte fara iväg i vrede när jag blir kränkt. Har jag bilden av en sund och god relation klar för mig, behöver jag inte fundera och analysera när någon på arbetsplatsen eller i skolan råkar illa ut i gruppen.
Impulsen till en god handling eller reaktion är en nåd, något som kommer av att Gud gör något.
Jesus ger oss de goda bilderna genom att själv leva livet som det var tänkt. Varje sekvens av hans liv har bäring i vårt eget, det kan tjäna som mönster för oss och det liv vi lever. Genom att ha hela hans liv aktuellt och tillgängligt i vårt medvetande leds vi till att välja det goda. Gud formar vårt liv genom evangeliet om Jesus, förmedlat genom Bibelns ord.
I ditt och mitt liv handlar det också om Anden, som i dopet tagit sin boning i hjärtat och som ger impulser i kaoset och röran, ibland så omärkligt att vi inget märker. Anden leder oss fram till ”hela sanningen”, bort från halvsanningarna, enligt det löfte Jesus gav sina lärjungar.
I krig ställs saker och ting på sin spets; men lärdomarna därifrån kan vi ta med in i våra liv.
Och bönen om nåd att handla rätt i den svåra stunden.

Petter Kollberg
Läkare, Örkelljunga

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan