Kom till Jesus! Han vill ge dig vila

Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila.
Matt. 11:28
Under en tid har jag haft dessa ord i mina tankar. När jag tänker på mitt eget liv och när jag ser hur människor i min omgivning har det, så inser jag vilken befrielse Jesus kommer med. Vi går och sliter med våra bördor, vi blir trötta och modlösa, men Jesus vill ge oss vila, han vill vara nära oss och låta oss få dra lättnadens suckar.
För många människor är arbetet en tung börda. Man är pressad av att hinna med, av att klara av allt som förväntas och av att utföra det väl. Människor kämpar och jobbar och inte så få blir tunga i sinnet. Anledningen till kampen är inte alltid bara ekonomisk utan också ofta en medveten eller omedveten strävan efter betydelse, status och inflytande. Känner du bördan av detta? Till dig säger Jesus: Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Nära Jesus kan vi få arbeta, inte för att skaffa oss status och betydelse utan för att få utlopp för vår kreativitet och för att tjäna Gud och våra medmänniskor.
I vårt media-dominerade samhälle är utseendet väldigt viktigt. Att se till att man ser ut på ”rätt sätt” är viktigt och kan för många vara en förutsättning för acceptans och för att bli godkänd i gruppen. De som inte lever upp till kraven riskerar att känna sig nedtryckta och värdelösa och kanske rent av föraktade. Till människor som bär på bördan av att anse sitt utseende viktigare än mycket annat säger Jesus: Kom till mig! Jag skall ge er vila. Hos Jesus duger vilket utseende som helst. Jesus var med och skapade dig och älskar dig precis som du är!
Många människor lever i relationer som är som tunga bördor. De känner sig missförstådda, oälskade och föraktade. Kanske till och med de som står närmast har vänt sig från dem och de känner sig ensamma i världen. Har du det så? Till dig säger Jesus: Kom till mig! Mitt ok är milt och min börda är lätt (v. 30). Oavsett omständigheter vill Jesus vara din vän, bara du låter honom vara det. Även om det är du som lätt blir arg, sur, irriterad och vresig och förgiftar din omgivning, så vill Jesus att du skall komma till honom så att han får ge dig vila.
Det finns människor som inte tror att de kan få komma till Jesus eftersom de inte känner sig rena nog. De tror inte att deras moral är god nog och vågar inte vara nära Jesus. Men Jesus säger inte: ”Alla ni som har god moral, kom till mig.” Han säger: ”Ni som har bördor, kom till mig!” Jesus vill ha med dig att göra och han vill ge dig vila.

Per-Olof Nilssson
IT-konsult, Lund

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan