Förtroendevald – med politiskt intresse

 

Namn: Göran Giselsson

Arbetar som: Tandläkare och chef för TandvårdsGruppen i Markaryd.

Politiskt aktiv i: Landstinget Kronoberg sedan början av 80-talet. Är i dag gruppledare för (m) och sitter i Landstingsstyrelsen och i Södra Region­vårdsnämnden (samarbetsorgan för den hög­specia­­liserade sjukvården i södra Sverige).

Dessutom: ordförande i kyrkorådet i Markaryds  församling (för Aktiv Kyrka).

 

Ända sedan jag på allvar i början av 80-talet engagerade mig inom politiken, har jag mötts av kommentarer i stil med: ”Ja, det är ju bra att kristna är med och påverkar i samhället.” Och jag måste erkänna, att jag till en början svarade instämmande med det påståendet, utan att närmare ha reflekterat över meningen med det. Men när jag i dag möts av en sådan kommentar, blir mitt svar kanske något provocerande: ”Jag är inte politiskt aktiv därför att jag är kristen, utan därför att jag är politiskt intresserad!”

 

Politiskt intresse driver

Den första grunden för ett samhällsengagemang måste alltid vara ett stort intresse för de frågor själva uppdraget omfattar. Att man är kristen ger inte i sig någon vägledning i hur t.ex. närsjukvården ska organiseras eller vilken ambulanstäthet vi ska ha i västra länsdelen – för att nu nämna två frågor, som jag engagerat mig i under det senaste halvåret och som uppmärksammats i massmedia. Grunden för det politiska arbetet måste i stället alltid vara en ambition att, inom tillgängliga medel, ska­pa så goda villkor som möjligt för medborgarna i länet.

En kristen har inte större ljus än andra över t.ex. frågor som en landstingspolitiker behandlar. Det finns ingen grund för tanken att en troende människa är bättre skickad att styra i de flesta samhälleliga angelägenheter än andra. Här vill jag lyfta fram ett belysande citat från Carl Fr Wislöff, som i boken Det kristna livet skriver: ”Att en man är en varmhjärtad kristen broder, är ingen garanti för att han inte gör stora dumheter om han blir stortingsman.” Skälet till detta är naturligtvis att de allra flesta frågor inom politiken tillhör de frågor där förnuftet och inte tron måste vara den vägvisare som leder fram till en klok lösning av den aktuella frågan.

Gud ger uppdraget

När detta är sagt, måste nästa grund för det politiska engagemanget med samma skärpa framhållas. Och det är, att det är på Guds uppdrag man arbetar när man arbetar politiskt! Ett mycket belysande citat som bestyrker detta, hämtar jag från profeten Jeremia 29:4–7: Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel: Bygg hus och bo i dem, plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta hustrur, och föd söner och döttrar och ta hustrur åt era söner och ge era döttrar åt män, och må dessa föda söner och döttrar. Och föröka er där, och förminskas inte. Och sök den stads bästa, dit jag har fört er bort i fångenskap, och be för den till Herren, ty då det går den väl, så går det också er väl.

Tanken bakom Guds befallning är att han vill göra gott mot människorna inte bara till ”själen” genom evangelium, utan också till ”kroppen”. Och detta gör han bl.a. genom dem som är satta till att styra i samhället, vare sig de är kristna eller inte, vare sig de är medvetna om det eller ej! Och de som har detta ansvar, har fått det av Gud.

 

Ansvar – inför Gud och väljarna

Visst finns det många – alltför många – exempel på att de styrande handlat i uppenbar strid med vad Gud skulle önskat, men det innebär ändå inte att Gud lämnat människorna åt sitt öde. Han vill fortfarande väl mot människorna också i det ’jordiska’!

Därför måste varje kristen, som på något sätt fått uppdraget att förvalta väljarnas förtroende, också besinna att det förtroende han eller hon förvaltar ytterst är ett förtroende som Gud gett! Det innebär att man inte bara ansvarar inför sina väljare, utan också inför Gud! Det kan därför hända, att man någon gång måste följa sitt samvetes röst i vissa moraliska och etiska frågor, när partiet man representerar har en annan uppfattning.

Sammanfattningsvis: Det är mitt stora intresse för samhällsfrågor som är grunden för mitt politiska engagemang! Men som kristen politiker skall jag gå Guds ärenden. Han vill att vi alla ska verka för samhällets och medborgarnas bästa!

Göran Giselsson

Tandläkare och predikant, Markaryd

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan