Samboskapet

Jag vill ställa en fråga angående samboförhållandet. Det blir ju mer vanligt att även kristna ungdomar bor ihop före äktenskapet. Förr hette det att ”leva i synd”…

Frågan är: Är det fortfarande synd att leva ihop före äktenskapet?

’Rykande veke’

 

Kära vän! Jag är glad att Du skriver.  Jag tror att Guds Ande har rört dig. Därför vill Du inte gå med denna fråga själv. Du vill höra vad Gud säger – i vår tid.

Det kom vid ett tillfälle några människor till Jesus i ett liknande ärende. De frågade om skilsmässan. Då ställde Jesus fram hur Skaparen från begynnelsen gjorde människorna till man och kvinna och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött (Matt.19:4f).

Det Jesus poängterar är att Gud själv har instiftat äktenskapet. Här är något som Gud har ställt i ordning. Det är ett hus på säker grund, ett hus med väggar och tak, ett hus för kärleken. Här får han och hon gå in tillsammans, här har Gud ordnat trygghet för dem och för barnen.Varför har då så många i dag svårt att ta detta till sig? Jo, det beror på att de är fångna i den moderna tron på Människan: Se vad vi kan, se på vår utveckling! Se hur vi formar vår tillvaro! Så tänker dagens människor. Och medvetet eller omed­vetet tillämpar de nu detta på samlivet. Detta tycker de att de kan forma själva.

Men Gud är Gud. Det är hans barn som har gått bort. Men han är densamme. Han väntar på sina barn. Och ’huset’ står kvar, äktenskapet som Gud har stiftat, det står kvar.

Och nu, kära vän, Gud har rört vid Dig. Och nu vill han två saker med dig. Han vill först tända din tro på nytt, ge nytt liv åt den rykande veken. Ta till dig hans ord. Tala med honom i bönen. Sedan vill han ge dig både nåd och kraft att handla rätt i kärleken och samlivet. Han har inte ändrat sig. Det trygga huset står där – också för dig!

Med varma hälsningar i Kristus

Gustav Börjesson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan