Jesus är nära!

Amen, amen säger jag er: Ni kommer att gråta och jämra er, men världen skall glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i glädje (ur Joh. 16:16–22).

Jesus har talat om att han ska gå bort och lärjungarna är oroliga. Jesus ska försvinna. Han försvinner när han dör på korset. Han kommer tillbaka i uppståndelsen. Han försvinner i himmelsfärden, men hans löfte är orubbligt som klippan: Jag ska komma tillbaka.

Så är det också för dig personligt. Jesus kan ha varit så nära dig och du nära honom. Men så är han borta. Att Jesus tycks försvinna kan ha olika orsaker, men är alltid kopplat till våra tre andliga huvudfiender: djävulen, världen och vårt eget kött.

Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka (1 Petr. 5:8). Det är inte bara ett bibelord utan en daglig verklighet. Djävulen har ingen barmhärtighet. Han passar på när du är svag. Världen är påträngande. Den gläder sig över att Jesus är borta. Jesus är borta ur vårt samhälles offentliga verksamhet. Guds ord är inte längre vägledande för skola, sjukvård och rättsväsende. Världens fräckhet är ytterst påtaglig och massiv. Det påverkar oss alla. Vårt kött är trögt till bön och bibelläsning. Det vill inte alls följa Jesus.

Luther säger så här om dopets betydelse: ”Det betyder att den gamla människan (köttet) i oss skall genom daglig ånger och bättring förkvävas och dödas med alla synder och onda lustar och en ny människa dagligen framkomma och uppstå, vilken i rättfärdighet och helighet skall leva inför Gud evinnerligen.”

Ja, ja, det där vet jag! Men vad skall jag göra? Ingenting! Allt är gjort! Det är sant att din bibelläsning länge varit usel, din bön har knappt nått till taket, om den alls har förekommit, dina synder är många och grova och fula. Du har ingenting att falla tillbaka på hos dig själv. Du är dig ganska lik. Jesus är sig också lik. Han har lovat att komma tillbaka. Han kom i Andens utgjutande på pingstdagen. Han är hos dig. Han omsluter dig på alla sidor. När allt vacklar så skall min nåd inte vika ifrån dig, säger HERREN. Mitt fridsförbund skall inte vackla, säger HERREN, din förbarmare (Jes. 54:10). Det är inte du som räddar dig själv. Det är Jesus som är din Räddare. Hans död på korset och hans uppståndelse från de döda till liv har förändrat världen totalt. Allt det Jesus vunnit har du fått i dopet. Det kan inte ändras!

Bön: Tack, Jesus, för vad du har gjort för mig! Amen.

Alfons Lindholm

Kyrkoherde em, Mörlunda

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan