Vad gör Jesus på Faderns högra sida?

I Bibelns språkbruk står den högra sidan eller den högra handen för aktivitet och verksamhet. Jesus inledde missionsbefallningen med orden: Jag har fått all makt i himmelen och på jorden. Den tid då han vandrat synlig här på jorden var slut och hans gudomliga egenskaper i funktion igen. Han upphörde därmed inte att vara en verklig människa.

Inkarnationens under kan vi inte förstå: att Gud och människa är helt förenade till en person, utan att hans båda naturer blandas samman. Hela tiden var han verklig Gud med alla Guds egenskaper: allmakt, allvishet, närvaro överallt osv. Under sitt jordelivs dagar avstod han frivilligt från att använda dessa egenskaper. Vi fick bara se glimtar av dem när han gjorde tecken och under. Samtidigt var han en verklig män­niska. ”Omöjligt att förstå, att det kan vara så…”

Jesu tillvaro efter hans död och uppståndelse är inte lättare för vårt förstånd. Han är fortfarande Gud och människa i en person. Han har alla Guds egenskaper och är på samma gång Jesus från Nasaret, Marias son och vår broder. Tänk, vår broder Jesus har all makt i himmelen och på jorden! Han sitter på Faderns högra sida och utövar sin makt, samtidigt är han här hos oss alla dagar intill tidens ände. Vår broder och vän är alla Kungars Kung och alla Herrars Herre!

Han regerar över dem som tror och bekänner hans namn i det vi kallar nådens rike. Han är också kung i himmelriket hos sina heliga änglar och för alla dem som kommit lyckligt hem till Gud. Slutligen ska han på den sista, stora dagen triumfera inför hela världen i makt och härlighet. Då ska alla få se honom sådan han är.

Just nu ber han! Johannes skriver i sitt första brev: Om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus.  Han ber för alla sina vänner. Han manar gott för dem inför Fadern. Han ber som han bad i sin översteprästerliga förbön: att de inte ska vara splittrade genom kiv, avund eller misstänkliggörande. Han ber att de ska vara ett.

Han ber att Fadern ska bevara dem i tro och i ett helgat liv. Han ber också för alla dem som kommer till tro genom apostlarnas ord ( = Guds Ord). Han ber att det ska bli en sådan synlig enhet bland de troende att det blir ett tecken för dem som står utanför, … för att världen skall tro att du har sänt mig (Joh. 17:21). Slutligen ber han att de alla ska komma till honom i härlighetens underbara rike och för evigt vara där han är.

Alve Svensson

Föreståndare, Åhus Missionsgård

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan