Till dig som inte tror att du tror

Begreppet troende används ofta för att kategorisera människor. Man anser att bara en del av alla människor är troende. Vad är de andra då? Är inte de troende? Jag menar att begreppet är värdelöst som kategoribegrepp eftersom det sorterar alla i samma kategori, nämligen de troende. För alla tror vi! De flesta är t.ex. övertygade om vilken dag de är födda. Men detta kan man inte veta, utan man måste lita till att de som var med då kommer ihåg rätt och har berättat sanningen. På samma sätt är det med en väldigt stor mängd av den kunskap vi har och det vi tror oss ”veta”. Det allra mesta har vi inte haft tid eller förmåga att undersöka själva, utan vi har valt att lita på människor omkring oss och att de har talat sanning.

Så, du som förut har räknat dig till gruppen ”icke troende” måste nu göra en omvärdering. Du är redan troende! Frågan är vad du tror på?

Den 20:e juli 1969 landar tre astronauter på månen. Låt oss leka med tanken att de där hittar en kamera. Givetvis följer en vild diskussion kring hur detta kan komma sig. De kan inte enas utan presenterar varsin teori när de återkommer till USA. Den första menar att det måste ha varit en illusion, trots att de alla tre såg den och kunde känna och ta på den. Den andra hävdar bestämt att någon måste ha varit där före dem och låtit kameran ligga kvar. Den tredje astronauten är helt övertygad om att kameran kommit till av sig själv.

Tankeexperimentet kan tyckas krystat, men i själva verket hamnar varje människa i just denna situation. Vi föds till en självklar värld, men efter hand som vi växer och utvecklas upptäcker vi successivt att den värld vi lever i måste ha en förklaring. Antingen är den en illusion eller finns det någon som tänkt, velat och skapat den. Det tredje alternativet är att den kommit till av sig själv. Det finns många anhängare av vardera tron. Flera österländska religioner och filosofier lär att tillvaron djupast sett är en illusion. Västerlänningar i allmänhet tror att världen och livet kommit till av sig själv. Kristen tro säger att Gud har planerat, velat, konstruerat och skapat världen och livet. Som kristna tycker vi att detta stämmer med våra övriga erfarenheter av livet, nämligen att det krävs ett tänkande sinne för att konstruera och skapa något.

Gud har inte bara skapat världen och människorna, han äls­kar oss också. Han visar det varje dag genom att vi får ta del av skapelsens under. Dessutom har han själv gått in i sin skapelse genom att födas som människa, som Jesus Kristus. Han gjorde det för att få möjlighet till gemenskap med dig! Jesus Kristus vill att du ska tro och lita på honom och leva i hans närhet.

Per-Olof Nilsson

IT-konsult, Lund

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan