Bjälkar, flisor och Jesu kors

Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga. (Ur Matt. 7:1–5.)

Temat för söndagen är Att inte döma och evangeliet i Matt. 7 handlar om flisan och bjälken. Hur lätt har vi inte att se flisorna hos vår nästa och irritera oss på dem! Samtidigt är vi mycket förlåtande mot oss själva; vår egen bjälke har vi överseende med. Dessutom inbillar vi oss ofta att den inte syns. Men Jesus vill sätta fokus på att vi skall sopa rent framför egen dörr först. När väl bjälken hos oss själva är borta kan vi se så klart att vi kan ta bort flisan i vår broders öga.

I 2 Sam. 12 berättas om det tillfälle då kung David får besök av Natan efter det att David begått både mord och äktenskapsbrott. Natan berättar om en rik man som tar den fattiges får för att tillreda en måltid åt sina gäster. David fäller domen snabbt, men profeten Natan kontrar med orden: Du är den mannen. Det är så lätt att moralisera, att ha synpunkter på händelser som ligger utanför våra egna liv. Men vid en ärlig blick i spegeln ser vi att bjälken framträder hos oss, och det blir då inte så lätt att peka finger.

Inför Gud står vi alla ofullkomliga med all vår synd. Vi har inget att berömma oss av. Och alla får erbjudandet om förlåtelse för allt för Jesu skull. Gud sätter förvisso fingret på synden i våra liv, men han fördömer oss inte utan erbjuder oss förlåtelse, upprättelse. Han blev själv människa och försonade oss med sig själv. Nu är allt fullkomnat, Gud är försonad och inget kan fördöma den som är i Kristus Jesus.

Då skall du och jag inte hålla på med att döma våra medmänniskor. Bjälken i ditt liv tog Jesus hand om. Den var med på korset, där hela ditt skuldebrev blev fastspikat. Det är viktigt att vi håller detta klart för oss. Alltså har vi inget att berömma oss av. Låt då bli flisan du ser hos din nästa och tacka i stället Gud för att du får vara fridömd i Jesus Kristus. Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga, ja kanske till och med bara låta den vara.

Bön: Gud, öppna våra ögon så att vi kan se vår egen bjälke och ge oss nåd att vara barmhärtiga mot varandra. Bevara oss från att först ta emot nåd från dig och sedan döma vår nästa. Led oss och hjälp oss genom din helige Ande.

Christer Johansson

Ingenjör och predikant, Örkelljunga

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan