Använd av Gud

Den förmåga vi har, den kommer från Gud (ur 2 Kor. 3:4–8).

Har du någon gång blivit tillfrågad om du vill hjälpa till i något kristet sam­manhang? Var din första tanke: Ja, absolut vill jag det! Visst, det går väl bra! Eller var det kanske mer tveksamt: Jag måste titta efter i almanackan om jag kan just då. Vad innebär det? Kommer jag att få offra mycket av min dyrbara tid eller av mina pengar? Eller var dina tankar mer negativa: Nej, det kan jag absolut inte! Jag är ingen talare, jag kan inte stå framför folk. Nej, jag har inte tid med det.

Visst, alla människor kan inte allt. Alla kan inte stå och tala inför människor. Alla har inte förmåga att sitta med i styrelser, grupper eller utskott. Alla kan inte baka kakor till fikat osv.

Jag skulle vilja att vi alla tar oss lite tid och tänker efter vad vi är utrustade med och var vi tror att Gud vill att vi arbetar i hans rike. Det är väldigt lätt hänt att vi försöker smita undan frågor som dessa. De kan vara lite besvärliga att ta tag i. Dessutom finns det ju så många andra som kan hjälpa till!

Gud vill använda just dig. Han har en plan med just ditt liv. Är du villig att lyssna på vad han har att säga dig? Är du villig att gå i tjänst för honom?

Gud lovar att den som ställer sig till förfogande för honom, den utrustar han. Den förmåga vi har, den kommer från Gud.

För att längtan efter att tjäna Gud ska väckas hos oss, behöver vi lära känna honom som vill använda och utrusta oss. Detta gör vi genom att umgås med honom, att läsa Bibeln, höra predikan och genom att be till Gud, samtala med honom få erfara hans frid. Genom att lära känna Gud lär vi oss även vad han vill använda oss till. På olika sätt vill han använda oss så att människor som redan mött Jesus, den uppståndne, bevaras i tron på honom. Han vill också använda oss till att berätta för dem som inte känner Jesus vad han har gjort även för dem. Be med frimodighet att han kallar och utrustar just dig till tjänst för honom.

Arbetet är inte alltid lätt, men Gud vill utrusta dig och ge dig det du behöver för att du ska kunna utföra denna tjänst. Han har dessutom lovat att vara med oss alla dagar. Gud kallar på dig och vill använda dig. Vad svarar du?

Bön: Herre, här är jag, sänd mig.

Joachim Borg

Predikant och maskiningenjör, Örkelljunga

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan