Vad är lydnad?

Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar (1 Sam. 15:22).
Hela Skriften vittnar om hur viktigt det är för en människa att lyda Gud. Adam var inte lydig mot Gud och därmed blev hela mänskligheten avskuren från Herrens gemenskap. Kung Saul blev förkastad av Gud för att han inte lydde och hörsammade Guds röst. Bibeln hotar faktiskt med evig straffdom för den som inte lyder ”vår Herre Jesu evangelium” (2 Tess. 1:8).
Sant är det som Martin Luther en gång skrev: ”När Gud befaller en sak, skall man inte tveka eller länge disputera. Ty Gud vill lydnad, men uppskov hatar han.”
Att människan är skyldig att lyda Gud känner vi väl till. Så var det t.ex. för den lagkloke som en gång kom till Jesus med frågan: Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv? ­(Luk. 10:25.) Den lagkloke menade att hans lydnad för Gud skulle ge honom en biljett till himlen. Det är många som tänker som han. Det ligger djupt i vår gamla natur att vår lydnad skulle flytta fram våra positioner hos Gud.
Är det så med oss och med vårt ’kristenliv’, så är lydnaden i själva verket en väg bort från Gud. Vi har inte fått Guds lag (läs: Guds vilja) för att vi ska ’ta oss samman’, göra gott och förtjäna något hos Gud. Ingen människa kan genom sina lydnadshandlingar bli frälst. Nej, Guds lag har vi fått för att vi ska ”falla samman” och klamra oss fast endast hos Herren Jesus och hans fullkomliga lydnad (Rom. 5:19f).
Inom trosläran brukar man beskriva Jesu försoningsverk på två sätt: ”Kristi lidande lydnad” består i att Jesus offrade sig själv till försoning för hela människosläktets synder. ”Kristi görande lydnad” består i att Jesus fullgjorde Guds vilja i människans ställe.
Genom Jesu fullkomliga lydnad står människan fullkomligt rättfärdig inför Gud (Rom. 5:19). Och Herren Gud vill att vi ska hörsamma och tro på Jesus. Aposteln Paulus kallar detta för ”trons lydnad” (Rom. 1:5–6).
Jesus och vad han har gjort för mig ska ge mig kraften och glädjen till att lyda och älska mina överordnade som Bibeln befaller (Ef. 6:1–9, Rom. 13, Hebr. 13:17): mina föräldrar, arbetsgivare, församlingsledare och lärare. Det är Jesu lydnad som ska ge mig kraft att vilja lyda Gud och glädje att göra det – varje dag i mitt liv. ”Ju mer Jesus och hans nåd får makten över dig, desto fler blir kärlekens frukter i ditt liv” (H E Nissen).

Jan-Ulrik Smetana
Missionsgårdspastor, Fridhem

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan