Den helige Ande Hjälparen

Den helige Ande är en av de tre personerna i gudomen. Bibeln säger att han är Gud, och att han har sådana egenskaper som bara Gud har och gör sådana gärningar som bara Gud kan göra. Gud ger den helige Ande i dopet och genom Ordet och är genom honom närvarande hos sin församling.

Den helige Ande har kommit till oss som Hjälparen –  han vill leda oss till Kristus, hjälpa oss i vår vardag och utrusta oss till tjänst i Guds rike.

Den helige Ande vill skapa ett nytt hjärta i mig. Han vet att min inställning till Gud i grunden är helt tvärtemot vad Gud vill, därför vill han förändra mig. Vi kan se på Paulus på väg till Damaskus (Apg. 9). Han brann av hat mot alla kristna, ja, mot Jesus Kristus själv. Då kom Jesus och ställde sig i vägen för honom. Paulus fick göra halt och helt om – han fick möta Honom som han förföljde. På några dagar förändrades Paulus, från att vara en fanatisk förföljare till att bli en hängiven lärjunge till Jesus Kristus.

Den helige Ande vill göra denna totala förändring i våra liv. Bibeln kallar det för att födas på nytt. Han vill lägga en ny vilja i oss, en ny livsinriktning: från att det är jag som är centrum för passarspetsen när jag drar mina cirklar, så är det nu Jesus som är centrum. Andens uppgift är inte att laga och bygga på min egen helighet och fromhet. Han vill slå den i spillror och ge mig en annans fromhet och helighet, nämligen Jesus Kristus’. Han vill visa mig att jag inte duger i mig själv. Att min bibelläsning, och mitt nit för Guds rike och evangeliet inte räcker inför Gud. Han vill att jag ska ge upp mina egna ansträngningar att blidka Gud och få upp ögonen för att Gud redan är nöjd med Jesus Kristus. Jag får ha ett gott samvete, får ta emot nåden, förlåtelsen, ja, en total skuldsanering.

Litar jag bara på Jesus Kristus som min enda fromhet inför Gud, har den helige Ande nått sitt mål med mig – därefter vill han fortsätta med att göra mig mera lik Jesus Kristus.

 

Den helige Ande vill forma min inre människa så att jag blir mer lik Jesus

Den helige Andes arbete syftar till att göra människor heliga, ja, bli sådana som Jesus Kristus är. Tänker jag på mig själv är det ju lätt att konstatera att han har en hel del kvar att göra – han har ju inte särskilt bra arbetsmaterial att utgå från …  För trots att jag är kristen är jag inte kvitt den gamla människan. Men den helige Ande vill inte att jag slår mig till ro med det, utan tar upp kampen med det gamla mig, det som är emot Guds vilja.

Vi tycker det är väldigt spännande med nådegåvorna som den helige Ande vill utrusta oss med, enligt till exempel 1 Kor. 12 och 14. Men det är lätt att vi hoppar över kapitel 13, som talar rakt in till vår inre människa. Hela kapitlet är en bild av Jesus, den fullkomliga kärleken. Låt den helige Ande genom de orden få vidröra dig med det du behöver ordna upp i ditt liv. Du behöver kanske gå och försona dig med någon.

För om vi inte lever i Jesus så är det fåfängt att ha nåde­gåvorna, då är det som en skrällande cymbal, ett tomt tal, bara en massa oväsen. Den helige Ande vill att den gamla människan ska dö och att det nya Kristus-livet växer fram, där själva källan är Golgata. Du får komma med alla dina misslyckanden till honom – han har förlåtelse att ge dig.

Den helige Ande vill att hans frukt ska få växa fram hos oss, och det sker genom att vi låter Guds ord bo i våra hjärtan och ofta går till Herrens heliga nattvard. Han vill att vi lever i Kristi församling, praktiserar bönen enskilt och tillsammans och regelbundet. Vi får lov att be för varandra; vi får hjälpa varandra med att knäppa av ryggsäcken som vardagens bekymmer så lätt fyller på.

Men om du inte gör detta så hindrar du den helige Ande och hans verk. Han kanske även påpekar olika saker i ditt liv som du bara struntar i och inte tar så allvarligt, och då gör du den helige Ande ledsen. Då kan den helige Ande lämna dig. Men Gud kallar dig just nu, han vill att du ska ta tag i det som den helige Ande säger till dig.

 

Den helige Ande vill rusta mig

Jesus har vunnit den avgörande segern på korset. Men vi får hela tiden föra en kamp med den gamla människan i oss, och även mot yttre prövningar och frestelser. Den helige Ande vill göra oss medvetna om denna kamp, detta krig, och han erbjuder oss en vapenrustning så att vi kan stå emot ”ondskans andemakter i himlarna”. Läs Ef. 6:10–20!

Makten och kraften finns hela tiden hos Jesus Kristus. Hör vi samman med honom gäller det underbara löftet från Jesus, att ingenting ska rycka de små, de svaga, de som känner att de verkligen inte kan någonting, ur hans hand.

 

Den helige Ande vill leda mig genom vardagslivet

Gud är väldigt intresserad av hur vi har det – det finns inget problem som är så banalt att han inte skulle vara intresserad av det. Vi går gärna och bär på många bekymmer, men Gud vill lyfta av dem och bära oss genom dem. Han vill ge dig ny kraft för varje dag och han känner dina vardagsbehov. Han vill hjälpa dig att hitta dina nycklar som du har tappat bort – sätt dig ner och knäpp dina händer och be! Han vill hjälpa dig så att studiemedlet eller lönen ska räcka månaden ut – han vet om din oro!

Gud är så intresserad av dig att han har en individuell ut­vecklingsplan för ditt liv. Han har lagt ner olika förmågor och gåvor hos dig som han har användning för. Det gäller i allt du ska göra, vilket jobb du ska ha, vad du ska utbilda dig till, var du ska bo. Han har förberett dig för allt detta (Ef. 2:10) och han vill leda och hjälpa dig.

Jag har själv egna erfarenheter av att Gud leder väldigt konkret. Som tonåring fick jag se vad som fanns i Guds hjärta, se hans kärlek till mig. Han gav mig frid att tro detta – trots att jag inte kände så stor synd. Jag hade bara en massa krav på att jag skulle känna mig dålig – men evangeliet är villkorslöst. När jag fick lov att se att det Jesus gjort var för mig, fylldes jag med en sådan oerhörd frid och glädje och entusiasm. Det var så att hjärtat kunde sprängas och det gav mig en sådan iver att få sprida det här fantastiska budskapet.

Tidigt, som tonåring, kände jag en kallelse att resa till Kenya som byggare/missionär, men jag var väldigt ambivalent – det fanns också inslag av nyfikenhet och äventyrslystnad och behov av att få komma tillbaka till Kenya, där jag vuxit upp. Gud kan lägga ner och använda sådant i en människas känsloliv för att få henne att göra det som han vill. Även våra känslor är ju Guds, det är han som har skapat dem, han kan använda även dem i sin tjänst.

I min uppväxt var det mycket splittring och konflikter i våra sammanhang – allt höll på att gå sönder. Samtidigt så gick en Andens vind genom min generation, vi samlades ett par, tre hundra på läger. Och mitt i allt detta så kände jag en kallelse att åka – och den hade också kommit från flera människor: ”Ska inte du också åka?”

Det var Gud som kallade mig, det är jag helt övertygad om – han vill använda en bristfällig organisation och sända ut bristfälliga människor i sin tjänst. Det är väl bara för att visa att kraften är Guds och inte kommer från oss (2 Kor. 4:7). En ytterligare bekräftelse på min kallelse var när jag träffade Anne­marie, som sen blev min hustru. Hon kände samma kallelse som jag och hon fick en kallelse av ELM-BV, men de visste inte om att vi var ihop. För henne var det ett bevis och ett tecken på hur Herren ville ha det och att vi skulle få gifta oss. Och så fick ELM-BV kalla mig också …

Genom alla flyttningar och turer har vi fått känna en övertygelse om att vi är i Herrens hand, en inre trygghet i att få vara där han vill att vi ska vara. Vi har flyttat 15–20 gånger, runt på olika platser, och varenda gång har vi som Mose fått säga till Gud: ”Om du inte går med oss, så vill vi inte heller flytta härifrån.” Men Guds löfte är: ”Jag ska själv gå med er!”

Jesus hade en särskild plan för Paulus, så därför förändrade han honom till att bli en hängiven kristen, en förkunnare av en ny förståelse av hela Gamla testamentet; han fick vara ett redskap i Guds hand till att låta judarna se att GT måste förstås i ljuset av en uppstånden Kristus. Det är det som hela Apostlagärningarna handlar om – och Jesus kunde och ville använda Paulus som ett redskap.

 

Den helige Ande vill utrusta mig till tjänst i Guds rike

Ofta har jag saknat undervisningen om Andens nådegåvor. Det har på något sätt varit tabu att tala om detta, det har varit förknippat med fördomar, missbruk och kanske till och med missförstånd. Gåvorna är redskap i Guds hand. Vi får dem av nåd, de kallas ”nådegåvor” för Gud älskar oss, och han vill att hans folk både ska betjäna andra kristna och nå ut till dem som ännu inte lärt känna Jesus Kristus.

Det finns särskilda nådegåvor – och dem behöver vi be om. Profetians nådegåva, där får man del av något som Gud vill – det kan ske i bönekammaren där hemma – och kanske också kallelsen att säga det till någon annan. Be att Gud får lov att leda oss konkret: hemma, i föreningen och i våra organisationer.

Trons gåva, det kan till exempel handla om att någon får en övertygelse om att något som verkar omöjligt ändå är möjligt med Guds hjälp. Denna gåva kan vara till stor uppmuntran i en svår situation.

Så finns kunskapens gåva – någon får ta emot kunskap från Gud – tungotalets gåva och gåvan att tolka tungotalet, gåvan att tala vishetens ord, helandets nådegåva, gåvan att göra kraftgärningar och gåvan att skilja mellan olika andar.

Hur kan jag då få en nådegåva? Ofta, men inte alltid, kan våra talanger ge en fingervisning om vilka nådegåvor vi är kallade att använda i Guds rike. Känner du en längtan efter att få att tjäna denne Herre som har gjort allt för dig? Gud kan lägga ner en sådan längtan hos dig – då får du fortsätta att be om mer av Jesu sinnelag och att han ska ge dig den gåva som hans församling behöver. Inte för att du ska bli förhärligad, utan för att han ska bli förhärligad.

Om du tror att du är kallad att till exempel vara ledare så kanske du ska anta den utmaningen. Vi behöver visa omsorg mot människor i vår närhet, dem som har det svårt eller är sjuka, och kanske be för dem. Känner du att du gärna skulle vilja göra detta – be om vishet, tala med andra i din förening/församling. Då kan ni kanske söka upp de sjuka och be för dem. Låt Kristi sinne råda – och gå i förtröstan på Gud!

Det som vi gör i Guds rike kan få vara till välsignelse, under förutsättning att Gud vill att vi ska göra det. Mycket är viktigt, även det som vi inte gett namnet nådegåva, till exempel att måla, sjunga, sköta ekonomi, städa.

En nådegåva är som en växt, den börjar som något litet och ömtåligt men kan sen växa sig starkare om den får rätt näring. Vi får försöka uppmuntra varandra till att söka de nådegåvor som vår förening, vår familj, Kristi Kyrka, i stort behöver. Vi får lov att vara redo att gå, inte i egen kraft men i den helige Andes ledning och hans kraft.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen.

Stefan Ekström

Predikant och byggare, Kristianstad

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan