Uppdrag Kenya – stafettpinnen lämnas över

ELM har haft missionärer i Kenya sedan 1948. Den nationella kyrkan, ELCK, har sedan 1963 ansvar för arbetet, och ELM bidrar med ekonomiska anslag och missionärsinsatser. Medarbetare kommer och går – här är senaste nytt på missionärsfronten.

 

Sofia Nilsson kom som ny missionär till Kenya i början av januari och slutförde sina språkstudier i swahili i april. Tanken var att hon skulle arbeta på ELCKs lärarhögskola Matongo Lutheran Teachers Training College (MLTTC), men under resans gång har det visat sig att det varit missförstånd kring innehållet i hennes tjänst. Detta diskuterades med skolledningen vid mitt besök i Kenya i mars. Samtidigt uttryckte ledningen i Bethesda gatubarnsarbete i Nakuru att Sofia behövdes där. Verksamheten är i stark expansion, då både kontakter med gatutjejer och ett arbete i Gilgil håller på att utvecklas, samtidigt som man planerar för byggande av ett barnhem i utkanten av Nakuru. Samråd med Sofia har skett, och ELCKs ledning har beslutat om placering i Nakuru och uppgifter i Bethesda. Sofia kommer nu att tillsammans med Lina Jämstorp bo i det hus som ELM hyr i Nakuru.

 

Gunnel Gustavsson avslutar sin tvååriga tjänst i församlings- och ungdomsarbetet samt med administrationen och kommer till Sverige den 8 juni. Vid mitt besök i Kenya vädjade flera keny­anska medarbetare om att Gunnel borde stanna eller åtminstone komma tillbaka efter några månader. De arbetsuppgifter som hon haft angående missionärernas förhållande till kenyanska myndigheter och lagstiftning (skatter, sjukförsäkringar etc.) tas om hand av Lina och Sofia, medan Gunnel på ideell basis i Sverige kommer att fortsätta med bokföringen av missionskassan (dvs. de direkta utgifterna på fältet som ELM har för missionärernas arbete). Från ELMs ledning går ett stort TACK till Gunnel för insatserna i Kenya och hennes fortsatta missions­engagemang i Sverige.

I början av maj skrev Gunnel följande till mig om det aktuella läget bland missionärerna:

”Sista helgen i april åkte Lina, Sofia och jag till Nairobi på retreat tillsammans med våra finlandssvenska kollegor. Vi var elva missionärer samlade på Norska Skolans Konferenscenter och vi hade fina stunder kring bibelversen från Joh. 3:16: Ty så älskade Gud världen … – det är därför vi är i Kenya, för att fler ska få höra om denna Guds kärlek som vi fått ta del av – … att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom …  – tron kommer av predikan och undervisning i Guds Ord; vi kommer alla i kontakt med många som behöver fördjupas i Ordet – … inte skall förgås utan ha evigt liv. Tack, Jesus, för det eviga livet!

Vid ett bibelstudium fann vi Jesus i Gamla testamentet. Samtidigt fann fräcka tjuvar våra datorer, mobiltelefoner, kameror och pengar på våra rum. Vilken chock! Lyckligtvis hade ingen kommit i vägen och blivit hotad av tjuvarna. Polisanmälan gjordes genom personliga besök på polisstationen. Senare hade vi krismöte med personalen på centret. När det var gjort satte vi oss för att sjunga och be. Det var gott att vara tillsammans. ”För den dag som nu har gått till ända, o min frälsnings Gud, jag tackar dig. Allt du låtit till mitt bästa hända, hjälpt och tröstat och bevarat mig …”

Nu är det vardag igen och vi är tillbaka i våra respektive hem och uppgifter, Sofia och Lina i Nakuru, jag på Chesinende. Sofia har börjat sitt arbete med programmet för gatuflickor på Bethesda. Lina fortsätter med att besöka Remand Home (barnhäktet) och är med i rehabiliteringen av gatupojkar. Jag är på väg härifrån och avslutar min tid i Kenya med sortering, packning och avsked.

  • Be för Sofias ingång, Linas fortgång och min utgång.
  • Tacka för alla som arbetar i ELCK.
  • Tacka för att ingen kom i vägen och blev skadad vid stölden.
  • Tacka för att Gud älskade världen så att han utgav sin Son, för att ge oss evigt liv.”

Gunnel Gustavssons adress:

Skinnaretorp 5130, 280 22 Vittsjö, tel. 0451–250 44.

Kerstin Nilsson, Norrköping, kom till Sverige för ett år sedan efter sin senaste arbetsperiod på fyra år  och är nu beredd att åter resa till Kenya. ELMs ledning gläder sig åt detta och tackar Herren, samtidigt som den ansträngda ekonomin i ELM och sparåtgärder i utlandsarbetet starkt begränsar utrymmet för tjäns­ter.

En kontakt togs under våren med Svenska Lutherska Evangeliföreningen (SLEF) med önskan om ekonomiskt stöd, då två unga missionärsfamiljer i SLEF har fått stanna kvar i Finland på grund av sjukdom och resurser därmed frigjorts. SLEF har gått ett steg längre och beslutat att kalla Kerstin till missionär, och hon har svarat ja till detta. Ett tvåårigt samarbetsavtal mellan ELM och SLEF har utarbetats och antagits av båda styrelserna. Detta innebär att SLEF står för den huvudsakliga kostnaden för Kerstin och att hon i ELCK är deras missionär. Samtidigt är hon knuten till ELM genom sin bakgrund, visst ekonomiskt/administrativt stöd, informationsarbete gentemot missionsvännerna och gemenskapen med missionärerna i Kenya. Hon kommer att bo i Chesinende och arbeta i Central Rift District med församlings- och ungdomsarbete, det vill säga återgå till sina tidigare uppgifter.

En välsignelsestund för Kerstin kommer att hållas vid SLEFs årsfest 29 juni –1 juli i Vörå, tre mil norr om Vasa. Datum för utresan är ännu inte fastställt.

Karin G. Ekström

Missionssekreterare

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan