Tillväxt under förföljelse

När evangliet om Jesus Kristus sprids växer Guds rike på jorden. Samtidigt ökar förföljelsen av enskilda kristna och hela församlingar.

Varje dag kan vi se och höra nyheter från hela världen. Det gäller nersmutsning av naturen, terroristattacker, översvämningar och andra dåliga nyheter. Vi tror lätt att detta är allt som händer i världen, men det finns en viktig historia som västmedia inte berättar om: förföljelsen av den kristna kyrkan, liksom dess tillväxt.

Skälen till att vi inte hör om detta är att i väst förstår man inte religionens betydelse utanför Europa, och därför ses religionsfrihet inte som något viktigt. Men enligt förre statsministern i Norge, Kjell Magne Bondevik, är den ”all frihets moder”. Ett annat viktigt skäl för media att inte rapportera, är att kyrkan växer under denna förföljelse mer än någonsin förr i historien. Det är något som det sekulariserade Västeuropa inte vill att folk ska få veta.

 

Kyrkan växer men friheten är begränsad

Vad är det då som händer och som vi inte hör något om?

Det finns i dag ca 2 300 miljoner kristna i världen (33% av världens befolkning). Katolska kyrkan har ca 1 000 miljoner medlemmar. Den kraftigaste tillväxten i dag är emellertid i protestantiska kyrkor i Asien, Afrika och Latinamerika. För 30 år sedan fanns 66% av alla evangeliska kristna i norr. I dag finns 66% av dem i Afrika, Latinamerika och Asien (nästan 100 miljoner enbart i Kina).

Jag uppskattar att det finns ca 450 miljoner evangelisk-protestantiska kristna i världen i dag. Av dessa har fler än 200 miljoner inte full religionsfrihet, enligt definitionen i FNs deklaration för mänskliga rättigheter. Evangeliska Världsalliansens kommission för religionsfrihet följer utvecklingen i länder där friheten är begränsad, och arbetar med FN och olika regeringar.

 

Be för bröderna

Men den viktigaste insatsen är att be, inte bara för dem som lider, utan också för de bröder och systrar som förföljs för Jesu namns skull. De ber också för Sverige! Det är därför den internationella böndagen för den förföljda kyrkan är så viktig. Den dagen (11 nov. alt. 18 nov.) bildar kristna från fler än 100 länder världens största bönegrupp någonsin. Kristna från Island i norr till Chile i söder och Australien i öster till Kalifornien i väster ber under den dagen (www.idop.org).

 

Förföljelse och församlingsväxt

Förföljelse börjar vanligvis med passiv, vilseledande information som sedan blir aktiv. Passiv och aktiv diskriminering övergår sedan i passiv och aktiv förföljelse. I dag sitter mer än 2 000 kristna i fängelse i Eritrea. Kristna flickor blir våld­tagna i Pakistan, pastorer sitter i fängelse i Kina, hemliga bönegrupper träffas i Saudiarabien, 200 mötesplatser har blivit förstörda i Sri Lanka, kristna sitter i arbetsläger i Nordkorea osv., osv.

Men, under all denna press, kan inget stoppa evangeliet. Kyrkan växer med ca 70 000 nya troende varje dag. Mer än 1 000 nya kyrkor bildas varje vecka i områden där andligt mörker råder. Kyrkan växer som aldrig förr! Planerna för de närmaste tio åren är att bilda mer än en miljon nya kyrkor.

Ett exempel: fru Lalani Jayasingshes man Lionel blev dödad i Sri Lanka för 13 år sedan. Vid den tiden fanns det fyra medlemmar i kyrkan i Tissamahara. Hon började läsa ur Bibeln för folket i byn, och några år senare kom väckelsen – och i dag har kyrkan fler än 1 200 medlemmar och utbildar ca 400 missionärer.

 

Be och ge

Men den förföljda kyrkan behöver vårt stöd. Den är del av samma Jesu kropp som de kristna i Sverige. Om en lem lider, så lider hela kroppen, säger Bibeln.

Så låt oss be för dem regelbundet, stödja dem ekonomiskt och visa dem Jesu kärlek. Då blir vi aktivt delaktiga i vår tids stora, ännu inte uppmärksammade historia. Om du vill ha böneämnen för varje vecka på svenska, skriv då till: info@martyrkyrkansvänner.net. Tack för att ni stödjer era lidande bröder och systrar.

Johan Candelin

Prost, Finland

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan