Johann Arndt

”Vad innebär det att vara i Kristus? Att vi inte blott tror på honom utan lever i honom. – Se nu på den kärleksrike, ödmjuke, lydige, tålige Kristus och lär av honom, det är: lev i honom. Akta först på varför han levat så som han gjort. Han har gjort det för att vara en spegel och regel för ditt liv. Han är den rätta levnadsregeln.” Orden är Johann Arndts – den tyske prästen och författaren som starkt påverkat även den svenska kristenheten. Och han är högst aktuell även i dag.

Varifrån kommer allt det, som kallas väckelse? Vilka redskap har Guds Ande använt? För Sveriges och Finlands del började det en het sommardag vid Poltava i Ukraina år 1709. Under tio års krig hade den svenska armén segrat överallt. Självkänslan var stor. Men denna dag gick allt fel. Slaget gick förlorat, tusentals man stupade och sårades. Några dagar senare gav armén upp och fördes i fångenskap till Sibirien. Där började tre officerare tillsammans läsa Johann Arndts Sanna kristendom. Det blev början till en väckelse bland fångarna. Redan i slaget hade den högste svenske ämbetsmannen, Carl Piper, blivit fången. Han kom i svårt fängelse på Nöteborg i Ingermanland. Där började han översätta Arndts bok. Piper dog i fängelset, men hans papper kom hem och änkan lät fullborda och trycka boken. Så blev Arndts Sanna kristendom en folkbok. Sedan dess har den tryckts om så många gånger att detta troligen är den bok, som fått störst upplaga på svenska, näst efter Bibeln.

Johann Arndt och trons konsekvens
Vad är det då för en bok? Den skrevs av Johann Arndt (1555–1621), en tysk präst som var oroad av det sociala och moraliska sönderfallet i Tyskland. Ändå kallade sig de flesta kristna, till och med renläriga kristna. Varför levde man då så själviskt? Arndt började läsa de medeltida mystikerna, bland annat Thomas à Kempis och Johannes Tauler. Där fann han en väg fram. Våra liv förändras nämligen till det bättre genom att vi får ett personligt möte med Gud. Detta möte med Gud i vårt inre gör Guds helighet och nåd till en överväldigande verklighet för oss. Så förvandlas våra liv genom att Gud börjar göra allt gott i oss och genom oss.
Det var ett nytt sätt att tala på den tiden. Man hade talat och skrivit så mycket om det som är utanför oss i tron, om Bibeln, sakramenten, korset. Arndt insåg att allt detta som är utom oss behöver komma in i oss, bli en verklighet i oss. Det är riktigt att höra och läsa om Kristi liv, och just detta liv vill komma in i oss, bli till ett med oss. Men det går inte om vi är självupptagna och högmodiga. Därför måste det en omvändelse till, en omvärdering och omprioritering av vad som är av värde i tillvaron. Det var detta, som talade till de fångna soldaterna i Sibirien. De hade gått från seger till seger. De var vana vid att alltid vara bäst. Nu var de inte bäst längre. Nog hade de haft med sig Bibeln och sakramenten i sitt fälttåg, nog hade de sett sig som kristna. Men nu, när de inte var bäst längre, märkte de att deras stora självkänsla hade blockerat för Kristi liv att komma in i deras hjärtan. De insåg att det var därför de hade haft så mycket inbördes konflikter och gjort så mycket som de ångrade.
Sann kristendom – uppmuntran i nödtid
I Sverige och Finland tryckte kriget tungt på alla människor. Genom den ryska biologiska krigföringen kom pesten in. Det blev missväxt. Men i Tyskland fanns många varmhjärtade kristna – pietister – som tänkte på fångarna i Sibirien och sände pengar och böcker till dem. Så fick de fångna karolinerna också uppleva hur helt främmande människors kärlek blivit väckt. Just bland pietisterna var Arndts böcker om den sanna kristendomen mycket lästa. Han blev en andlig farfar för denna väckelse.
Vad kan det ha varit som talade till fångarna i Arndts bok? Kanske detta: ”Vill du veta om du älskar Gud, så ge akt på, om du fördrar allt lidande, all bedrövelse och allt elände med tålamod och tar det ifrån Gud utan att visa otålighet i ord, åtbörder eller gärningar.” Eller detta: ”Alltså är vår själ salig på ett helt annat sätt, när vi överlåter oss åt Gud och låter honom verka i oss, än när vi verkar vårt eget verk …” Eller också: ”… emedan Kristi gåvor är eviga, oövervinneliga, ja, allsmäktiga, så övervinner, uppslukar och utplånar de alla våra synder och döden.” Arndt talar inte bara till krigsfångar i Sibirien. Han har också något viktigt att säga till oss.

Christian Braw, docent och komminister, Slätthög

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan