Rätt perspektiv

Vi lever i en globaliserad och individcentrerad tid. Individcentreringen medför att mycket fokus är på dig och hur du lever. För de flesta av oss är valmöjligheterna många, och genom dina val skapar du din personlighet. Om du hör till dem som bryr sig om hur människor i andra delar av världen har det, eller om hur naturen mår, så kan du till exempel välja att konsumera miljövänligt och rättvisemärkt. Medierna är nu för tiden fulla av sådana tips.
Samtidigt så lever vi i en globaliserad värld, vilket innebär att det är väldigt svårt att överblicka konsekvenserna av de val vi gör. Är det bättre att köpa ett ekologiskt äpple från Italien än ett svenskt, icke-ekologiskt?
Att göra rätt val kräver att vi ägnar mycket tid åt att sätta oss in i hur saker och ting produceras, och man kan undra om det verkligen är det bästa sättet att tillbringa sin tid. Borde det inte vara självklart att exempelvis det kaffe och de bananer som vi kan köpa i affären inte har producerats på ett sätt som förstör människors liv i andra delar av världen? I så fall blir det en fråga för politiker och myndigheter snarare än för mig som konsument. Men då krävs i många fall globala avtal som tar lång tid att komma överens om, och hur många människors liv hinner inte då förstöras under tiden?
Ibland blir jag uppgiven när jag tänker på hur svårt det är att rädda världen. Då är det så skönt att få återvända till Bibeln för att få rätt perspektiv.
För det första: Världen är redan räddad! Det allra viktigaste har Gud redan fixat – det finns en utväg, löftet om evigt liv som gäller för alla dem som vill ta emot det. Jesus har öppnat den möjligheten för oss. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.1
För det andra: Vi har ett stort ansvar för hur vi lever våra liv, och det är viktigt att vi lever våra liv i tjänst för våra medmänniskor – för dem som är nära, men också för dem som är långt borta. Men det är omöjligt för oss att ta ansvar för alla konsekvenser av vårt handlande i en globaliserad värld. Då är det befriande att tänka på att Jesus har världen i sin hand. Du satte honom till herre över dina händers verk, allt har du lagt under hans fötter.2 Han har jordens djup i sin hand, och bergens höjder är hans.3 Vårt lilla förvaltarskap får vi ha inom ramen för hans stora förvaltarskap.
Och för det tredje: Bibelns råd om hur vi bör leva går i mångt och mycket hand i hand med en kamp för ett mer rättvist och miljövänligt samhälle. Det finns sanningar som står fast, trots svårigheterna att överblicka exakt hur våra handlingar påverkar. Vi har tillgång till obegränsade resurser: nåd, kärlek, förlåtelse, gemenskap. Vi får själva leva av det, och vi får slösa med det till människor runt omkring oss. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.4
Så skapa gärna din identitet som förkämpe för miljön och rättvisan, men ha framförallt din identitet i Gud! Endast hos Gud söker min själ sin ro, från honom kommer min frälsning.5

Rebecka Engström, redaktionsledamot / miljöforskare

1. 2 Petr. 3:13
2. Ps. 8:7
3. Ps. 95:4
4. Matt. 6:33
5. Ps. 62:2

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan