En närvarande Gud

Den kristna tron grundar sig på att Gud har talat till oss, och hans ord finns nedtecknade i Bibeln. Där låter Gud oss veta vem han är och i Psaltaren 139 ser vi att han är en närvarande Gud. Läs gärna först psalmen här intill.

Gud vet allt (v. 1–6)
Här radas upp olika uttryck som visar att Gud har en fullständig kännedom om alla männi­skor – och då menas det verkligen varenda en av oss. Gud känner mig, Han vet och han ser. Ingen annan människa kan ju veta vad jag tänker, men Gud vet vad jag tänker. I själva verket är Gud oss så nära att han i förväg vet vad vi kommer att säga: Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga. Gud är även helt förtrogen med allt jag gör. Gud vet alltså allting, och om man ett ögonblick besinnar detta måste man instämma i de orden: Den kunskapen är för djup för mig, den övergår mitt förstånd. Han vet till och med hur många hårstrån jag har på mitt huvud.1

Gud är överallt (v. 7–12)
Vi kan inte bege oss till någon plats där Gud inte finns: Var skulle jag komma undan din närhet? Nyckelorden finner vi i vers 8 där det om Gud sägs att du är där. Detta stämmer också väl med vad vi läser om Jesus i Nya testamentet. Jesus säger att han är med oss alla dagar till tidens slut.2 Vi människor kan bara vara på en plats åt gången, men så är det inte för Gud. Han kan på ett personligt sätt vara närvarande överallt på jorden – samtidigt. Uttrycket morgonrodnadens vingar (v. 9) syftar på ljuset, och inte ens om vi kunde förflytta oss med den hastigheten skulle vi kunna fly från Guds närvaro. Begrunda därför denna bibliska sanning: var du än är och hur du än har det så är Gud där.

Gud kan allt (v. 13–18)
De bärande orden finner vi i vers 14: förunderligt är allt du gör. Att Gud kan allt förklaras av att han är Skaparen och detta exemplifieras här med att han kan skapa en människa. Han har skapat dig! Dessa bibelverser beskriver på ett underbart sätt utvecklingen av ett mänskligt embryo, ett foster. Du vävde mig i moderlivet … när jag formades i det fördolda … Du såg mig innan jag föddes. Om Gud har en sådan kännedom om oss innan vi är födda, hur mycket mer skall då inte detta gälla efter födelsen! Att Gud har skapat dig betyder också att du är skapad sådan som han vill ha dig.
Gud vill att vi i vardagen skall räkna med att Han kan allt. Vi räknar i allmänhet för lite med Guds möjligheter. Jesus vill bli anlitad av oss, ty för honom är ingenting omöjligt.3

Följden av Guds närvaro
Eftersom Gud vet allt, är överallt och kan allt, så finns det ingen av oss som kan undkomma honom – och detta faktum är oberoende av om vi tror på honom eller inte. Gud låter sig inte gäckas. Förr eller senare måste vi alla möta honom och då finns det två, och bara två, möjligheter.
• Dom (v. 19–22)
Många tycker att denna bön av David är förfärlig: Döda de onda, Gud! Men det är nödvändigt att vi utifrån Bibelns helhetssyn förstår vad denna bön är ett uttryck för. Om Jesus bor i oss kommer vi att hata det onda i alla dess former – även det onda vi ser i våra egna liv. Davids bön är ett profetiskt uttryck för Guds eget rättfärdiga hat över synden. Det kommer en dom: Deras straff blir evigt fördärv, fjärran från Herrens ansikte och från hans makt och härlighet.4
• Frälsning (v. 23–24)
Läs nu inte dessa båda bibelverser som åskådare utan bed uppriktigt denna bön! Ser du hur orden mig, mina och min återkommer! Det måste bli personligt. Den eviga vägen är Jesus. Den vägen är smal (och de flesta väljer hellre en annan bredare väg5), men den leder till frälsning – både här i livet och i evigheten. För dem som här på jorden har lärt känna Jesus väntar ett liv tillsammans med Gud som övergår allt vad vi kan föreställa oss. Kan du då tveka?

Ingemar Rådberg, universitetslektor, Lödöse

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan