Sedd av Jesus

Då stannade Jesus. Ur Luk. 18:35–43

Jesus är på vandring och närmar sig staden Jeriko, hans mål är Jerusalem. Han är på väg dit för att dö och uppstå – och därmed öppna vägen för oss människor till frälsning och gemenskap med Gud. Sett i det perspektivet är det anmärkningsvärt och stort att Jesus stannar för att ta sig tid att möta en blind man! Samtidigt säger det oss något viktigt om Gud: han handlar inte mot oss som ett kollektiv, utan är mån om den enskilda människan.

I denna lilla, men enkla handling mot den blinde anar vi det stora Jesus var på väg mot Jerusalem för att göra för oss.

Den blinde mannen var i omgivningens ögon ovärdig! Han sitter, han tigger och han hånas av de andra. Jesus ”borde” inte brytt sig om honom. Han kunde ägnat sig åt dem som gick främst tillsammans med honom, dem som var på samma nivå och som verkade ha förstått att Jesus var en viktig person.
Då stannade Jesus – vilket förändrade hela situationen. Den som såg ut som en förlorare blev en vinnare. Det visar sig att de som gick främst och gottade sig i glansen av Jesus, inte hade förstått vem han verkligen var. Den blinde, som de försökt tysta och skuffat undan för att de trodde att Jesus stördes av hans närvaro, blev den som fick all Jesus uppmärksamhet för en stund riktad mot sig. Jesus var där, hos honom, och ställde frågan ”Vad vill du att jag ska göra för dig?” Jesus talar inte bara fina ord om att alla människor är värdefulla, han agerar på ett sätt som bekräftar och förstärker det som är hans budskap.
Om vi – precis de som gick främst – försöker gömma undan och dölja det som för oss verkar ovärdigt hos andra eller oss själva, går vi inte Guds ärende. Det är just detta ovärdiga Jesus har kommit för att söka upp och befria.

Ingen lyckades tysta den blinde, han fruktade ingen människa längre, han kunde ju inte bli mer föraktad, och när han så anade räddningen inom hörhåll visste han så väl att han inte hade något att förlora. Han trodde och vann därför allt!
Vår ovärdighet på grund av vår synd är allvarlig och så mycket större än mannens yttre ovärdighet. Men den kärlek som drev Jesus att stanna för att möta den blinde, driver honom att också söka upp dig, och in i din verklighet ställer han frågan: ”Vad vill du att jag ska göra för dig?” Sanningen är den att också du har allt att vinna!

Bön: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!
Joakim Hector, fil.kand. och ELM-predikant

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan