Vi ber till Far

Och inled oss inte i frestelse Matt. 6:13

I den femte bönen har vi bett Gud om förlåtelse. Och salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd (Ps. 32:1f.).
Men det betyder inte att vi kan slå oss till ro. De onda makterna som vill dra oss bort från Gud vilar inte. Sedan vi har bett om förlåtelse behöver vi be Gud hjälpa oss mot frestelserna.

Om du går till dig själv kan du se detta.
Kanske hade du släppt in avund i ditt hjärta. När andra fick uppmärksamhet och du själv blev bortglömd, då blev du avundsjuk. Men nu har du gått till Gud med detta. Du har bett om förlåtelse. Och ”salig är den som fått sin överträdelse förlåten”. Men efter detta vet du vad som kan hända i ditt hjärta. Och nu får du göra den här bönen till din bön, så att du inte faller på nytt.
Eller det var ett orent begär som kom in i ditt hjärta. Kanske började det med en scen i teverutan. När du såg den blev du fångad av den. Den satte sig i ditt sinne. Men du kom till besinning. Nu har du gått till Gud med din synd. Du har bett om förlåtelse. Och ”salig är den som fått sin överträdelse förlåten”. Efter detta vet du hur lätt du kan bli frestad. Och nu får du göra den här bönen till din bön, så att du inte faller på nytt.
Eller du har gått med bekymmer för din ekonomi. Läget blev kärvt med den ena oväntade utgiften efter den andra. Du kunde inte släppa dessa bekymmer. De ockuperade ditt hjärta. Men så kom Jesu ord till dig. Han visade dig att du har en god Fader som ger dig vad du behöver (Matt. 6:24ff.). Du såg att du bekymrat dig och inte litat på hans löften. Nu har du gått till Gud och bett om förlåtelse. Och ”salig är den som fått sin överträdelse förlåten”. Men du inser att sådana frestelser kan komma tillbaka. Och nu får du göra den här bönen till din bön, så att du inte faller på nytt.
Eller denna världen höll på att ta överhand i ditt liv. Ditt tempo hade ökat och ökat. I arbetet, i hemmet, i umgänget. Du ville hänga med. Det blev ingen plats för Guds Ord. Bönen höll på att torka ut. Men så kallade Gud på dig. Och du kom du till besinning. Du har bett Gud förlåta dig. Och ”salig är den som fått sin överträdelse förlåten”. Nu har du sett vilken makt denna världen har. Och nu får du göra den här bönen till din bön, så att du inte blir övermannad på nytt.
Det kan förvåna oss att det står: ”Inled oss inte i frestelse.” Men nu ser vi hur det hänger ihop. Vi måste be Gud om hjälp. Då tillåter han inte att vi blir frestade över vår förmåga (1 Kor. 10:13). Gud räcker oss sin hand. När vi i bönen tar hans hand, då hjälper han oss. Men Gud tvingar ingen. De som inte vill lyssna på Gud, de som inte ber Gud om hjälp utan envisas med att gå in i frestelserna dem låter Gud gå. Han utlämnar dem åt synden. De får gå sin onda väg (Rom. 1:24ff.).

Det är detta vi ber Gud bevara oss från. Därför har vi fått den här bönen. Dag för dag ska vi gripa tag i Guds hand och be honom hjälpa oss mot frestelserna.

Gustav Börjesson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan