Bibelläsning och bibelglädje

Hur ska vi läsa och förstå Bibeln? Den frågan vill Till Liv lyfta fram i vartannat nummer i årets nya serie Bibelnyckeln. En första fråga är: Hur får vi en större bibelglädje?

”Det är roligt att taga emot skriften.” Så, lite tillspetsat, uttrycker sig professor Hugo Odeberg (1898–1973) om Bibeln i tidskriften Erevna.1 Nu hade Odeberg en närmast ofattbar kunskap i Bibeln, men just därför blev han också en sådan inspirationskälla för många av oss som under vår studietid mötte honom i Lund. Odeberg har genom sin undervisning öppnat Skriften för oss på ett sätt som är unikt, vågar jag säga. Och kunskap i Bibeln är något som föder glädje. Tanken är inte att Bibeln är ett medel för att uppnå glädje, utan sanningen är den att vi genom bibelordet förs in i en levande gemenskap med Jesus själv och på så sätt får del av den glädje som finns i Kristus. Någon större glädje än denna finns inte här på jorden, ty detta är en evig glädje. Den håller när allt annat rasar.

Bibelns vittnesbörd
På många ställen i Bibeln ser vi att glädje och Guds ord hör samman. I Nya testamentet säger Jesus: Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig.2 Gud vill glädja sitt folk med sitt ord, och du, vem du än är, är kallad att vara bland denna lyckliga skara. Egentligen är detta vår enda kallelse: att förbli lärjungar vid Jesu ord. Då tar Jesus ansvar för att vi bär frukt på olika sätt, och denna vila i tron är också en stor glädje för en kristen.
Även i Gamla testamentet hör Guds ord och glädje samman. Det finns en spännande utsaga i Psaltaren där det talas om den rättfärdige som har sin glädje i herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt.3 Detta ord kan i sin djupaste mening inte syfta på någon annan än Jesus själv, men i och genom Jesus kan också denna glädje ’flytta in’ i en kristens liv. Gud vill att detta skall ske med var och en av oss. Ett annat bra exempel på bibelglädje i Gamla testamentet är Psaltaren 119 där inte mindre än 174 av de 176 verserna på ett eller annat sätt nämner Herrens ord. Det får räcka med ett exempel från denna psalm: din undervisning är min glädje.4
Att Bibelns ord ger glädje hör samman med att det också ger tröst, och detta gäller hela Bibeln. Paulus betonar att allt som har skrivits i Gamla testamentet har skrivits till vår undervisning och för att vi genom denna undervisning skall få del av den tröst som Skrifterna ger.5
Vårt vittnesbörd
Det finns nog ingen av oss som inte måste erkänna att det ofta känns väldigt motigt och tråkigt att läsa Bibeln. Hur kan det ha blivit så? Svaret är, att det inte bara är Gud som finns på riktigt, utan även Satan, Guds och vår fiende, finns på riktigt. Redan de första männi­skorna på jorden fick uppleva hur djävulen angrep Guds ord,6 och dessa angrepp fortsätter han med. Djävulen gör allt för att hålla oss borta från Bibeln. Det är därför det blir kamp och kampen står just här! Ofta har vi kristna en alltför lättvindig syn på Satans attacker mot oss. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.7 Inser du denna verklighet? Gör därför motstånd mot alla fiendens försök att få bort dig från Guds ord och den sanna glädjen!

Brinnande hjärtan
Det som gjorde lärjungarnas hjärtan brinnande var när Jesus efter sin uppståndelse hade bibelstudium med dem: Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade Skrifterna för oss?8 Detta säger egentligen allt, och här går även vår väg till en sann bibelglädje. Börja därför alltid din bibelläsning med bön om att Gud skall öppna dina ögon: Öppna mina ögon, så att jag ser undren i din undervisning,9 och be att Gud ger dig glädje i Ordet. Bekänn din olust och motvilja som synd. Vi kan också hjälpa varandra till en större glädje i Herrens ord om vi delar detta ord med varandra och låter Jesus vara centrum i all vår gemenskap. Detta är innebörden i aposteln Paulus’ uppmaning: Låt Kristi ord rikligt bo hos er.10

Ingemar Rådberg, universitetslektor, Lödöse

1. Erevna 1954:2
2. Joh. 15:11
3. Ps. 1:2
4. Ps. 119:77
5. Rom. 15:4
6. 1 Mos. 3:1
7. 1 Petr. 5:8.
8. Luk. 24:32
9. Ps. 119:18
10. Kol. 3:16

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan