Prästvigning i Peru – Guds tid i Chiclayo

Iglesia Evangélica Luterana de Chiclayo (IELCH) och Misión Evangélica Luterana (MEL) hade inbjudit till högtidsgudstjänst den 7 december. José Cordova och Harold Llontop vigdes till präster i församlingarna Las Brisas och Las Lomas.

Guds tid i Chiclayo. På söndagskvällen dyker den nyvigde prästen José (Pepe) Cordova upp hemma hos familjen Andersson. Han kommer för att säga tack och farväl – påföljande morgon återvänder Mats och jag till Sverige. Festhögtiden diskuteras, José såväl som alla vi andra är glada och tacksamma. Arrangemanget kunde genomföras på ett föredömligt sätt och uppslutningen var god. Jag frågar honom: ”Vad känner du så här vid dagens slut?” Efter en stunds tystnad säger José: ”Det är Guds tid i Chiclayo!”
Las Brisas, Las Lomas och San Antonio har utvecklats till stabila församlingar. Missionärer från World Mission Prayer League (WMPL) och ELM-BV har under årens lopp målmedvetet arbetat med förkunnelse och undervisning. De senaste årens fokusering på lokalt ledarskap ledde till att i två av de tre församlingarna fanns det kandidater redo för prästvigning. Entusiasmen bland de kristna och vis vägledning av våra missionärer har lett till att IELCH mognats att ta ytterligare ett steg som självständig kyrka.

Högtid med prästvigning. IELCH hade dagen till ära hyrt en lokal i centrala Chiclayo. Medlemmar från församlingarna och inbjudna gäster mötte upp, nästan 200 personer. Juan Fernández Bo­cángel, med bolovianska rötter och ansvarig för WMPLs arbete i Sydamerika, predikade över 2 Tim. 4:1–5.
Tex­ten framhåller allvaret, mötet med Gud och Kristus Jesus som skall döma levande och döda. Vikten av att fullgöra tjänsten betonas: … predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. Aposteln pekar också på faror i tiden: … då människorna inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Predikan hade en tydlig adress – till prästkandidater såväl som oss andra.
MEL har en stadgemässig anknytning till den evangelisk-lutherska kyrkan i södra Peru (IEL-P). Fidel Mamani, präst i IEL-P, ledde vigningen, bistådd av representanter från de båda församlingarna tillsammans med Charles Lindquist (WMPL) och Mats Giselsson (ELM-BV). Missionsbefallningen lästes på spanska, engelska och svenska. Vid förbönsakten deltog också prästkandidaternas fruar Lety och Margot; familjernas delaktighet i prästernas verksamhet är viktig. En manifestation som behövs i ett land där familjer ofta präglas av konflikter och splittring.
Församlingarna inbjöd slutligen till festmåltid. God mat och gemenskap, med möjlighet att framföra hälsningar. Sång, tal och presenter överlämnades med varm hand. ELM-BV hade förmånen att förmedla ett mindre bibliotek till de nya prästerna, en gåva från Evangelisk Litteraturmission Scriptura. Vår bön är att de nya prästerna får vara redskap för ”Guds tid i Chiclayo”! Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag (2 Kor. 6:2).

Roland Gustafsson, missionsföreståndare

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan