Svaghet och styrka

Spanien vann fotbolls-VM 2010. De var starkast och bäst – världsmästare! Vem som kom tvåa och trea är snart glömt. Det är bara de bästa som räknas och finns kvar i historieböckerna. De starka och framgångsrika.

Vårt västerländska ideal trummas dagligen in i vårt medvetande via alla tänkbara media: ung, vacker och stark, frisk och framgångsrik! Det är 2000-talets melodi.
Läste nyligen en del av en doktorsavhandling, som behandlade de två vanligaste orden i samtliga media i Sverige under 2008. Orden var bredband och utbränd. Tänkvärt! Ordet bredband står för optimal hastighet för överföring av kunskap och nyheter. En fantastisk tillgång för människan som skulle kunna underlätta mycket i dagens samhällsliv. Dock, ordet utbränd säger allt – trots hjälpmedel av aldrig tidigare skådad kapacitet har svenska medborgare enligt många undersökningar aldrig mått sämre, främst då psykiskt. Företagen rationaliserar och personalstyrkan slimmas. Många blir övertaliga och platsar inte i arbetslaget. De som blir kvar ska utföra fler arbetsuppgifter med mindre personal. Den mänskliga mekanismen havererar. Och det som har tröstat och hjälpt vårt folk genom århundraden, Guds Ord och löften, är gömda och glömda.

Låt oss ändock hålla fast vid det gamla välsignade Ordet, det som talar om att svaga människor får äga en starkhet som övergår mänsklig tanke.
H. E. Nissen skriver i sin andaktsbok: ”Det är svårt att förlora sina krafter. Då tappar man lätt hoppet och frågar sig hur allt skall sluta. Men det är annorlunda i Guds rike. Där är det nyttigt att vara svag. Det får dig nämligen att hålla fast vid Guds ord. … Har du ringa kraft, måste du söka din styrka någon annanstans. Då kan Gud öppna dina ögon, för att han har ställt dig på Ordets orubbliga grund. ’Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.’ Ditt andliga liv vilar på en evig grund. Guds ord bär igenom allt. Du kan inte hålla dig till Guds ord utan att få del av den kraft som ordet innebär. … Det finns ett nära samband mellan att hålla fast vid Guds ord och att inte förneka Jesus.”1 … ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn (Upp. 3:8).

Ty när jag är svag, då är jag stark (2 Kor. 12:10). ”För de flesta är vägen till att inse sin maktlöshet lång. Vi har mer inbillad kraft än vi anar. När vi kört fast på en väg prövar vi nästa. … En dag står du där med tillstoppad mun. Då ser du inte bara hur lite du kan. Det går upp för dig att du ingenting alls förmår. … Det är på maktlöshetens yttersta rand du får lära dig att sätta ditt hopp till Jesus allena. Att göra det är inte en bland många möjligheter. Jesus är ditt enda hopp! Står du i ett sådant förhållande till Gud, vill han föra dig in i sin seger. Det gör han genom att öppna dina ögon för evangeliets rikedom. Han lär dig genom sin Ande och sitt ord att räkna med Jesus allena. En kristen som gjort personlig konkurs och endast räknar med Jesus, är den starkaste av alla. I honom fullkomnas Guds kraft.”2

Låt de gulnande och fallande höstlöven påminna dig om att Herren genom detta sitt handlande samlar kraft och energi i asp, björk och ek för att efter vinter och kyla skapa nytt liv och en ny vår med gröns­kande prakt. Det vill han också göra i ditt liv med tanke och sikte på den eviga vår som snart slår ut i den mest fullkomliga blomning.

Carlåke Söderlind, ordf. i ELM Nord, Docksta

1. Ur Ett är nödvändigt av H.E. Nissen, s. 42 och 2. s. 286.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan