Vi vill predika evangeliet!

VID LUTHERSKA TEOLOGISKA SEMINARIET (LTS) i Asella studerar 13 duktiga unga män. Seminariet drivs av Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka, EELC. Tidigare komministern i Rya, Mats Giselsson, även ledamot i ELMs styrelse, har i januari och februari undervisat där.
ELMs missionssekreterare har bett Mats Giselsson att berätta något om LTS och studenterna. Här låter Mats timläraren ato Fiqru Geleto informera:
”Vi predikar Kristus som korsfäst
(1 Kor. 1:23). De som nu studerar på Lutherska teologiska seminariet kommer från olika församlingar i den evangelisk-lutherska kyrkan. De har olika bakgrund, deras ålder är olika och deras språk är olika.
Det som förenar dem alla är deras kärlek till Kristus och deras längtan efter att predika evangeliet om Kristus. Innan de började studierna på seminariet tjänstgjorde de som evangelister och lekmannapredikanter i olika församlingar. De har inte tidigare fått någon teologisk utbildning, men de har lett sina församlingar med iver och uppriktig kärlek.
Studenterna är nu inne på andra året av kursen. De har kommit långt. De förstår engelska bra och, viktigast av allt, de har tillägnat sig en god insikt i vår evangelisk-lutherska tro. De är ivriga att lära sig mer och mer varje dag och vi hoppas och ber att Gud av dessa ska uppväcka framtida ledare i kyrkan. Det är en välsignelse för dem och för kyrkan att ha LTS och dess verkligt hängivna lärare, både från Etiopien och från utlandet.
Jag vill uppmana varje troende att be för LTS, dess ledning, för studenterna och för hela EELC. Det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam
(1 Kor. 1:27).”

JENS AAGE NIELSEN, missionssekreterare

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan