Omvänd er och tro evangelium

MÅNGA JUDAR HAR SAMLATS vid templet för att fira minnet av när Gud gav dem sin lag. Petrus vet att de känner till Gamla testamentets berättelser, där Gud genom seklerna visat dem sin stora makt och tydliga vilja – men också sin gränslösa kärlek. Folket hade gång på gång misslyckats, varit olydiga och vänt sig bort, men Gud hade fortsatt att möta dem med oändligt tålamod.
Under tre år har de nu fått se och möta Guds egen Son, Jesus, fått lyssna till fantastisk undervisning och sett mäktiga tecken och under. Men människofruktan och den religiösa eliten fick dem att vända sig mot honom och få honom dödad.
Nu säger Petrus att denne Jesus, som de har korsfäst, har Gud låtit uppstå och gjort till alltings Herre! Orden träffar dem som en kniv i hjärtat – de står skyldiga och ’avklädda’ inför Gud. De inser det som alla människor, förr eller senare, kommer att förstå – det är kört!

MEN LÅT OSS BACKA LITE – hela vitsen med skapelsen var ju att människan, som Guds avbild, skulle få leva med och hos Gud. Därför vill Gud rädda oss, men den onde, djävulen, vill också ha oss. Han säger till Gud: ”Den som bär på ondskan tillhör mig”, och han vet att inget ont, ingen synd – alltså ingen människa – kan komma i Guds goda och rena närhet utan att förintas. För att Guds godhet skall segra, måste synden och ondskan bort. Men då stryker tyvärr också människan med.

OM HISTORIEN HADE SLUTAT med att Gud låtit jorden och människorna dö och gå under, då hade Guds himmel, med änglarna, blivit bevarad som en evigt god plats – men utan människor – och det var ju inte Guds mening.
Ondskan måste dödas – i människan – därför blev Gud människa! I en människas kropp samlade Gud all världens synd och ondska och lät döden göra sitt jobb. Men denna människa var i sig själv helt utan fel, så varken döden eller djävulen kunde hålla honom kvar – Jesus uppstod!

AV KÄRLEK TILL OSS människor höll Gud fast vid sin plan – även om han måste ’krypa till korset’ och offra sin egen son. Då öppnades en väg till livet för alla som vill ta emot detta genom att tro på Gud och det Jesus har gjort för oss. Visst måste vi ändå dö, men det slutar inte där. Petrus utropar: Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Genom dopet visar Gud att hans förlåtelse och nåd finns färdig för dig och mig – redan innan vi själva har gjort någonting.

OM VI TROR PÅ HONOM som har dött och uppstått för oss, då är vi helt rena och förlåtna i Guds ögon. Jesus tog vår plats, och vi har nu ’papper på’ att hans seger över synden, döden och djävulen gäller oss. Vi får ta emot ett nytt liv – här och nu – ett liv med Guds trygghet i vardagen, Guds hjälp i svårigheterna, förlåtelse när vi misslyckas och en oändlig framtid i Guds fantastiska himmel!

Tack Gud för att du kan vända nederlag till seger, och död till liv, också för mig. Jag förstår inte allt, men vill gärna tro på dig Jesus.
Du vet vad jag behöver – tack för din hjälp!
Henrik Birgersson, apotekstekniker, Gagnef

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan