Helande och försoning

Oroligheterna efter valet i Kenya 2007 ledde till många och smärtsamma konflikter. Arbete pågår för att nå försoning och helande. Kerstin Nilsson, missionär i Kenya, har letts in i det arbetet och ber om förbön.

Kerstin Nilsson är missionär i Kenya. Hon är anställd av SLEF i en tjänst på 40 %. ELM stöder hennes arbete genom att ställa en bil till förfogande samt betala för de kostnader Kerstin har när hon hjälper kyrkan i Kenya. I sommar ska ELM ha ett samtal med Kerstin och SLEF om hur framtiden och arbetet med HWEC (Healing the Wounds of Ethnic Conflict) ska utformas.
I sommar kommer Kerstin att vara i Sverige och Finland från 27 juni till 11 augusti och kommer bl.a. att åka till sommarlägret på Falketorp och ELM Syds Sommarmöte.
Kerstin skriver så här: ”I oktober 2010 ledde Gud mig till att delta i en workshop som fått namnet ’läka såren efter etniska konflikter’, HWEC. Det arrangerades av den kenyanska grenen av arbetet med samma namn och den anglikanska kyrkan i Kenya. Eftersom jag tilldelats två platser deltog även en av kvinnorna från församlingen i Saino. Workshopen följdes av en ytterligare workshop med ’utbildning av kontaktpersoner’ och jag deltog även i den, så även en av medarbetarna från Saino.”
Var med och be för HWEC-projektet, om helande för Kenyas folk och för Kerstin Nilsson i hennes arbete.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan