Rapport till moderskeppet­­

Vi har nu varit en längre tid på den planet som kallas ”jorden”. Många företeelser har vi beskrivit grundligt i tidigare rapporter, men sista tiden har vi undersökt invånarnas sätt att kommunicera. Sins­emellan använder de ljud i form av olika språk, av vilka vi nu förstår de allra flesta, och vidare tecken som kommuniceras i skrift eller via elektronisk överföring. Men därutöver finns en märklig form som vi ännu inte förstår men som förefaller mer kraftfull än övrig kommunikation.
Fenomenet vi beskriver kan se väldigt olika ut. Ett typfall är en människa i nöd som ropar, eller tänker, ett budskap i stil med ”Hjälp mig!” Av vad vi förstått är mottagaren för detta budskap inte synlig, men ändå känd på något för oss ännu okänt vis. Ett andra exempel kan vara en familj som samlas och talar tillsammans, men inte mellan sig, till någon som förväntas lyssna. Ibland samlas större grupper och då används ibland någon form av standardmeddelanden. De vanligaste talar om en himmelsk förälder, som även vuxna och åldriga invånare vänder sig till. Långt ifrån alla invånare använder sig av kommunikationssättet regelbundet, men många verkar känna till det.
Det har varit svårt att få kännedom om den tänkta mottagaren. Vår första teori var att det handlade om ignorant kommunikation, där mottagaren är okänd och svar ej förväntas. Men vi har måst överge den teorin, eftersom det oftast är tydligt att det finns en tänkt mottagare från vilken svar förväntas.
Vi prövade vi då teorin att det handlade om intra-personell kom­munikation, en aktivitet med syfte att förändra utövaren. Men också denna teori visade sig vara falsk. Många jordinvånare förändras de facto genom utövandet av kommunikationsformen, men vi har ofta också sett direkta förändringar i den yttre tillvaron. Förändringarna har i vissa fall varit just sådana som nämnts i kommunikationen, men helt utanför utövarnas egen förmåga att verkställa. Vi har iakttagit hur jordinvånare utan föda plötsligt haft fyllda förråd, hur sjukdomsförlopp ändrats och hur fientliga förhållanden mellan jordinvånare verkat bli bättre.
Vi fortsätter vår undersökning av kommunikationsformen, jordinvånarna kallar den förresten för b-ö-n. Har ni någon möjlighet att få fram mer uppgifter som hjälper oss att förstå fenomenet?
Erik J Andersson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan