Nya verkligheten

fter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, gick Maria från Magdala och den andra Maria för att besöka graven. Och se, då blev det en stor jordbävning, ty en Herrens ängel steg ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten, och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda.
Ängeln sade till kvinnorna: ”Var inte förskräckta! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått, så som han har sagt. Kom och se platsen där han låg! Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Och se, han går före er till Galileen. Där kommer ni att få se honom. Jag har nu sagt det till er.”
De skyndade sig då bort från graven, under fruktan och i stor glädje, och sprang för att tala om det för hans lärjungar. Och se, Jesus kom emot dem och hälsade dem. Och de gick fram och fattade om hans fötter och tillbad honom. Då sade Jesus till dem: ”Var inte förskräckta! Gå och säg till mina bröder att de skall gå till Galileen. Där kommer de att få se mig.”
Matt 28:1–10

Kvinnorna, som var vittnen både vid Jesu kors och vid gravläggningen, kommer till graven i gryningen den tredje dagen för att visa sin kärlek till honom som betytt så mycket för dem. De möter den ena överraskningen efter den andra. Först ängeln vars uppen­barelse har slagit vakterna till marken och öppnat graven så att kvinnorna kan se att den är tom. Och sedan budskapet: Han är inte här. Han har uppstått så som han har sagt. De får uppdraget att gå till hans lärjungar och berätta. De skyndar sig under fruktan och i stor glädje och sakta börjar de ana att något oerhört har hänt. Men överraskningarna är inte slut.

Plötsligt kommer Jesus själv emot dem livs levande. De fattar om hans fötter och tillber honom. Han lever! Han har uppstått med sin kropp – han som hängt till synes hjälplös på korset utan att Gud ingripit. Han har nu uppväckts. Ingen behöver tveka mer. Uppståndelsen är ett kraftfullt bevis på att han verkligen är Guds Son.

Men varför måste han dö? Jo, förklaringen till det finns gömd i hälsningen till lärjungarna: Gå till mina bröder. Gå till dem som nyss kivat om vem som var störst, som inte stöttat Jesus i hans kamp utan somnat och som sedan förnekat och svikit sin bäste vän. Det är dessa småsinta, fega och ovärdiga lärjungar som han nu kallar sina bröder och stämmer möte med. Med sin död har han sonat deras synd och tagit bort allt som stänger dem ute från gemenskapen med Gud. Han har förändrat deras ställning och gjort dem till barn åt Gud. Vilket underbart evangelium!

Vi förstår nu oron bland Jesu motståndare. De onda makterna med djävulen i spetsen är skakade. De har lidit ett avgörande nederlag i kampen om människan. De har ingen rätt till oss längre. Jesus har köpt oss fria genom sitt blod. Det är han som har rätten till oss. Ingenting kan ändra på detta.
Det enda dessa makter kan göra är att hindra oss att ta emot den nya verkligheten, få oss att leva vidare som om inte långfredagens och påskdagens livsavgörande händelser ägt rum. Och det börjar de med redan på påskdagen när de försöker bortförklara alltsammans.
Därför är Jesu möte med lärjungarna i Galileen så viktigt. Den stora sanningen, det glada budskapet om Jesus och vad han gjort för oss människor måste förkunnas i vår värld, det måste ut till alla människor. Evangeliet är ett revolutionerande budskap som skakar den makt som ockuperat världen.

Kristi död och uppståndelse innebär att Guds nyskapelseverk har börjat. Förvandlingen av den gamla mänskligheten har startat. Syndens och dödens grepp är en gång för alla brutet. Om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.
Något nytt började den dag Jesus uppstod. Det finns mitt ibland oss genom evangeliet. Jesus har uppstått som den förste – vi får leva det nya livet med honom. Segern är vunnen – vi får gå med i hans triumf­tåg. Nyskapelsen är nu garanterad – en dag ska den visa sig i all styrka och slå ut i full blom. Det är bara att ta emot och följa med. Du som tagit emot Jesus är bärare av det ljus som våra medmänniskor behöver och som kan förvandla deras liv. Du får också vara ett påskens vittne!

BÖN: Herre Jesus, så får jag då vara Guds barn genom tron på dig. Du har gett mig en tillhörighet som ingen kan ta ifrån mig, en Far och ett hem. Hjälp mig att aldrig släppa taget om denna verklighet. Amen.

Lars-Åke Nilsson
Kaplan och bibelskollärare, Åsljunga

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan