Varför mission?

Det började med en grupp rädda, modstulna män. Nu är kristen tro spridd över hela jorden. Hur kunde det ske? Jo, den som berättar om sin tro är aldrig ensam. Herren själv är med, genom sin helige Ande. Då sprids tron.

Hur var det nu det började? Det är nyttigt att ibland ställa sig denna grundläggande fråga! Vad är det vi håller på med och varför gör vi det? Särskilt när livet tenderar att blir slentrian, gudsrelationen blir vardag och inte så upphetsande och den kristna verksamheten blir något som tynger oss. Då är det underbart att få meditera över hur allting började – vad var egentligen meningen med mission? Hur tänkte Gud det?
Låt oss först konstatera att ordet ”mission” kommer från latin ”missio” med betydelsen sändning.
Eftersom vi människor genom Adam och Eva gjort uppror mot Gud, och han i sin helighet och rättfärdighet inte kunde umgås med syndare, greps han av medlidande med oss. I sin villkorslösa kärlek och innerliga längtan efter oss sände han sin egen son att lida och dö för att rädda oss från ondskans grepp: syndens, dödens och djävulens våld. Denna räddningsaktion kan vi kalla operation Guds mission.

Under ur underläge
Det är fascinerande att se hur Gud i sin finurlighet överraskar djävulen med att vända det som utåt sett ser ut som en förlust – när Kristus dör på korset – till att bli en överväldigande seger genom Kristi uppståndelse. Denna seger kommer alla till del som genom tron tar emot Kristus. Och inte nog med det: han fortsätter att agera ur underläge. Han väljer att sprida denna revolutionerande nyhet genom det som för världen ser mest dåraktigt ut: sina lärjungar.
Ja, vad är annars denna flock av rädda, modstulna män, som rädda om sitt eget skinn låser in sig för att inte bli tagna och hudflängda som sin Mästare. Och det är just dessa som han utväljer till att föra Guds mission vidare till världens yttersta gräns – tills tiden tar slut. Han proklamerar att han nu fått all makt i himlen och på jorden och ger dem befallningen: Gå ut och gör alla folk till mina lärjungar … Men de skulle vänta tills den helige Ande kom över dem, då skulle de få kraft och bli hans vittnen … till jordens yttersta gräns. Och vad händer? Jo, han genomför det han sagt. Jesus kallar, utrustar och sänder en fisk-fiskare, tidigare van vid förhållandena på den nyckfulla sjön Gennesaret, till att bli en människo-fiskare. Denne lärjunge blev det fiskeredskap som Gud utvalde till att stå i spetsen för sin mission.

Stafettpinnen lämnas över
Så har tiden gått, generation efter generation har passerat. Härskare, stormakter och världskrig har avlöst varandra. Men Guds rike består och har spritt sig ända till oss. Våra fäder fick ta emot det. De blev gripna av Kristus kärlek och drevs ut där dörrar öppnades för dem. Vi som läser om det kan tycka att det var tillfälligheter, men jag är övertygad om att Herren var med även där och då och lade saker och ting till rätta. Och det är likadant i dag. Han vill leda också oss och får han bara lov så gör han det, både individuellt och kollektivt.

Ny vision i ELMs utlandsarbete
ELM har i sin utlandsadministration upplevt ett generationsskifte både vad gäller anställd personal och ledamöter i Nämnden för UtlandsMission (NUM). Dessutom har underbemanning gjort att vi inte kunnat arbeta såsom vi velat. Vi har sett behovet av att jobba med en uppdatering av ELMs övergripande vision, mål och strategi. Detta kommer att vara helt klart till ELMs årsmöte i juni. Innebörden av visionen är denna:
ELM vill
• nå med evangeliet dit Jesus Kristus inte är känd,
• arbeta tillsammans med våra samarbetskyrkor,
• att mission ska vara alla ELM-ares glädje, längtan och ansvar.

Och jag då?
En förutsättning för att vi ska våga gå vidare är att du som missionsvän står med i arbetet. Det kan du göra på olika sätt:
• Låt Kristus utgivande kärlek värma dig så att du inte kan låta bli att tala om vad du sett och hört. Har han fått göra det i ditt liv?
• Be dagligen för arbetet – för de böneämnen som aktualiseras i Till Liv, via ambassadörsbrev och på ELMs hemsida. Be framför allt om fler missionärer till Peru.
• Ha aktiv kontakt med de missionärer vi har utsända i olika länder.
• Stöd utifrån dina förutsättningar arbetet ekonomiskt så att det ges möjlighet att fortsätta och utvecklas.
• Fråga ärligt Herren hur just du kan bli använd i hans rike – både Sverige- och utlandsmissionen.
• Läs den stimulerande boken ”Att vara sändare” (se s. 29) som vill ge glädje, inspiration och utveckling i uppgiften som sändare.

Mod att prioritera
Det är ett faktum att den största delen av ELMs nuvarande missionsresurser går till den del av världen som redan nåtts av evangeliet. Utan att förringa de insatser som görs där, är det på sin plats att våga lyfta fram den snedfördelningen och låta de ekonomiska budgetprioriteringarna få präglas av det.
Därför vill vi låta det vara en prioritering att finna nya fält och påbörja missionsarbete där. Vi måste vara beredda på att undvika att göra det som är bra till förmån för det som är ännu bättre. Låt oss stå sida vid sida i detta, med visshet om att Han som tilldelats all makt är med oss alla dagar intill tidens ände.

Stefan Ekström, byggare och ordförande i NUM, Kristianstad

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan