Varför bry sig om Jesus?

Jesus. Visst är det ett namn som väcker reaktioner? Ett namn som både fascinerar och utmanar.

Det är fascinerande att Jesu popularitet inte vill försvinna med tiden. Googlar man namnet ”Jesus” så får man på mindre än en sekund över 824 miljoner träffar. Man kan dra slutsatsen att Jesus fortfarande är aktuell för många människor trots det faktum att han levde för 2000 år sedan. Antalet anhängare överstiger i dag två miljarder, vilket gör kristendomen till världens största religion.

Hurdan var Jesus?
Medan man, historiskt sett, kan klandra hans anhängare för en hel del missgrepp, så kan man ändå inget annat än förundras över Jesu personlighet och lära. Hans renhet, moraliska standard, fredsbudskap och självuppoffrande kärlek har inspirerat både kristna och ickekristna till handlingar som gjort världen till en bättre, jämställdare och humanare plats att leva på.
Hans utstrålning måste ha varit enastående. Det var endast tre år av hans liv på jorden som han var verksam som predikant. Under denna tid lyckades han att inte bara samla en skara efterföljare, utan att till och med skaka om hela sin samtids politiska och religiösa etablissemang. Hans kritik mot det religiösa hyckleriet, maktmissbruket och det moraliska förfallet var milt sagt provocerande. Att han dessutom ställde sig på de fattigas och de förkastades sida gjorde inte saken lättare. Inte heller underlättade det att han i sin undervisning ständigt manade sina åhörare att förlåta och att älska sina fiender.
Man undrar hur hans åhörare kan ha reagerat när de hörde honom säga: Ni har hört att det är sagt: Du skall älska din nästa och hata din ovän, men jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske Faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte syndarna det också?1

Inte bara ord
Han satte ribban högt för sina lärjungar. De som bekände sin tro till Gud skulle leva annorlunda. Ett ja till hans kallelse innebar praktiska konsekvenser. Den troende skulle inte bara låta bli att hata sina fiender, han skulle till och med älska dem och be för dem.
Jesus levde och dog så som han lärde. Detta kunde många bevittna vid hans dödsögonblick. När han, efter en skenrättegång, slutligen fick hänga blödande på ett kors, så kunde skaran som hade kommit dit för att se på avrättningen höra honom ropa Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör.2 Jesus talade om förlåtelse och försoning in i det sista.
På modern svenska – det var inte bara snack utan också handling. Som Jesus sa: … av dess frukt känner ni igen trädet.3 Med andra ord, det är handlingen som visar vad som är äkta eller inte. Den som är från Gud talar och lever försoning, kärlek, helighet och rättvisa. En kopia snackar gärna men är inte beredd att offra något då det börjar kosta. Många profeter och ideologer har i historien talat om fred, rättvisa och kärlek men det är inte många som likt Jesus också har levt på det sättet ända in i sin död.

Jesus, något mycket mer
När man försöker sammanfatta Jesu liv och budskap så framstår hans påståenden om sig själv som det mest extraordinära av allt vad han gjorde och sa. Han kunde göra uttalanden som, i likhet med mycket han gjorde, väckte förundran hos lärjungarna och avsky hos motståndarna. Det var uttalanden som inte lämnade någon oberörd:
• Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.4
• Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.5
Uttalanden som dessa avslöjar för oss att han menade sig vara något mycket mer än en profet, morallärare, guru eller revolutionär. Det är intressant att han inte menar att det är hans lära som bör stå i fokus, hur extraordinär den än är, utan hans egen person. Han verkar mena att det är han själv som är sanningens standard, livets mening och den öppna vägen till Gud.
Stanna upp – och säg JA
Att säga ”ja, jag tror på dig och vill följa dig” till Jesus betyder därför i första hand inte att besluta sig att följa hans lära, hur viktigt och gott detta än är. Ett ja till honom innebär framför allt ett ja till sanningen som vi kan spegla våra liv emot. Det är att säga ja till ett liv som var och en av oss längtar efter samt att upptäcka den väg som verkligen leder in i gemenskapen med en kärleksfull Gud.
I vår tid ställs vi ofta inför många frågor som rör livet och dess mening. Det är därför högst relevant att vi stannar upp inför Jesus Kristus som talat mycket om just sådant som vi brottas med. Han är ju en person man inte går oberörd förbi och så bör det väl vara. Han är, som han själv säger, vägen, sanningen och livet. Detta kan man väl knappast gå förbi utan att fundera vad det är han menar?

Personligen fick jag svar på många av mina frågor just genom att vända mig till Jesus. Mitt liv blev radikalt förändrat. Hans unika personlighet och kärleksbudskap gjorde att jag gradvis förvandlades från en krigsskadad och hatisk människa till en som kunde förlåta, älska och känna frid.
Det är min förhoppning att också du ska upptäcka att Guds kärlek finns att finna i Jesus Kristus och att han är intresserad av dig och vill dig väl. Oavsett vem du är och var du befinner dig i livet så är jag övertygad om att Jesus har något att säga dig. Varför bry sig om Jesus? – jag hoppas att du vågar söka svar på frågan vad det är han vill säga dig.

Ferro Mehmedovic, pastor i Malmö

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan