Bön om omvändelse för Sverige

Nationaldagen den 6 juni firade min hustru Sonia och jag i år i vackra Hassela, sex mil från Hudiksvall. En lokal eldsjäl i Hassela, kyrkoherde emeritus Karl Åkerblom, har under många år drivit en insamlingskampanj för att finansiera ett kors, 30 meter högt och 14 ton tungt, som nu står på plats på Svartberget i Hassela. Vid foten av det mäktiga korset deltog vi tillsammans med ett hundratal personer i en nationell Bön- och omvändelsedag.
En lång rad präster och pastorer från orten höll korta inlägg och bad sedan i tur och ordning för nio olika böneämnen: Sveriges kungahus, regering och riksdag, politiker, företagare, skolor, kristenhet, kultur m.m. Mötesledaren öppnade med att ett citat från 2 Krön. 7:
Om mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land (v. 14).

Vittnesbörd och utmaningar
Flera talare tog fram angelägna böne­ämnen. En pastor påminde om att under Andra världskriget var vi i Sverige fria att hissa den svenska flaggan medan våra grannländer var ockuperade och hakkorset vajade över alla offentliga byggnader i både Danmark och Norge.
Våld och missbruk breder ut sig och unga flickor skär sig för att lindra sin ångest. Tusen år av kristet arv i vårt land håller på att förskingras. Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder och kyrkan har där ett stort ansvar – predikan om synd och befrielse från synd ”hoppas över” i förkunnelsen liksom behovet av omvändelse. Man talar i stället om att vi misslyckas och har gjort fel. En grupp arbetar till och med för att ordet synd ska tas bort ur svenska språket, för det finns ju ingen synd … Men det är ju ”syndabördan” som måste lyftas av så att vi får ta del av Guds glädje! Man brukar tala om ”vinnande koncept” och ”vinnande recept”. Om vi tar bort en del ur ett recept blir det ingen bra maträtt. Om vi tar bort omvändelsen ur förkunnelsen har vi inget ”vinnande recept” längre. Paulus talar om behovet av en daglig omvändelse, han ”dör” varje dag.
En annan pastor citerade Matt. 9:36: När /Jesus/ såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde. Hur kan vi svenskar som har det så bra må så dåligt? När vi vänder Gud ryggen, förmörkas våra hjärtan! Men när vi nu sitter i korsets skugga får vi ”vända blad” och ta emot Kristi nåd och försoning. Låt oss be om människors frälsning så att Sverige på nytt kan få kallas ett kristet land! Tacka också för vårt vackra land. Tacka för alla invandrare som kommer hit och vill missionera i vårt land – be att deras arbete ska få framgång!
En pastor från Härnösand berättade om ungdomar i hans kyrka som var ute på kvällarna och delade ut kaffe och bibelord på gatorna och erbjöd förbön. En missbrukande man beslutade sig för att hälla ut sina ölburkar och kom sedan nykter till kyrkan …

Det var en gripande stund vid korsets fot i bön för vårt älskade fosterland! Kanske vi ses om ett år vid det fina korset i Hassela?

Jens Lunnergård, Sollentuna

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan