Tankar efter ett årsmöte

När man kommer hem efter ett årsmöte får man ofta frågor om vilka beslut som tagits och vilka frågor det uppstått diskussion omkring. Och sådant förstås viktigt. I en demokratiskt uppbyggd organi­sa­tion är årsmötet väldigt viktigt. Samtidigt, när jag reflekterar några dagar efter årsmötet, är det annat tankarna fastnar för.

Bönevakan. Medan årsmötesförhandlingarna pågick större delen av lördagen satt ungdomarna i ELM-föreningen på Vikbolandet i källaren och bad för ELM och årsmötet. Om det säger något om dagens ungdom, och ELMs framtid, så är det mycket gott! Att leva som kristen är att leva i bön och arbete. Många gånger är det senare lättare än det första. Jag tror Herren kallar oss till bön och förnyat böneliv.

Samtal om framtidsvisioner. Ett nytt ventilationssystem hade installerats på Falketorp Missionsgård. Det var inte helt intrimmat, så när ventilationen slogs på hördes ett lågt surr i lokalen. Men det surret var ingenting på mot det brus som startade, som vid en knapptryckning, när alla närvarande delades in i grupper för att samtala om visioner för ELMs framtid. Vart vill vi? Hur ser ELM ut om tio år? Det var fantastiskt att se – och höra – hur engagerade alla var i samtalet. Sedan ett par år arbetar en grupp på styrelsens uppdrag med frågor om Identitet – Vision – Strategi. Inför årsmötet hade vi (jo, undertecknad finns med på ett hörn i den gruppen) påbörjat visionsarbetet, och årsmötet gav många goda impulser. Tillsammans fortsätter vi forma ELMs vision för tio år framåt. Alla, också ni som inte var på årsmötet, får gärna komma med idéer och synpunkter.

Ekonomi och engagemang. Samtidigt som ELM har en stabil ekonomi – som till stor del förklaras av att några stora testamenten – så pekar kurvorna nedåt när det gäller gåvor och kollekter. Det är bekymmersamt. Dels för att vi behöver fundera på hur länge fonderade medel räcker, och dels för att det riskerar att låsa oss vid en nedåtgående trend som gör att vi svårligen tänker i nya banor, på nya satsningar, inom och utom Sverige. Det blir en utmaning både för oss anställda och för ideellt arbetande ELMare att vända kurvorna.

En ny styrelse. Efter ett årsmöte är styrelsen alltid ny. Också de gånger som hela styrelsen fortsätter, eftersom uppdrag förnyas och ansvarsfrihet ges. I år valdes för första gången två kvinnor in i ELMs styrelse. Det kommer att göra styrelsen bättre, och ge fler perspektiv i många frågor. Samtidigt bibelhålls en tydlighet i ansvarfördelning mellan män och kvinnor, enligt biblisk ordning, genom att en del frågor hanteras av lärorådet och att styrelsens ordförande och vice ordförande är män.

Jag har en tanke om att ELMs årsmöte ska vara något som angår fler. Årsmötet 2012 på Falketorp Missionsgård var ett steg i den riktningen. Nästa år tar vi ett steg till!
Erik J. Andersson, missionsledare

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan