Så som det var tänkt från början

Det är något visst med ordet Advent.
Det rymmer både barnens ”Väntan” och översättarnas ”Ankomst”.
För oss handlar texterna i advent om (För)väntan på Jesu ankomst:

Ett nådens år
Första söndagen i advent
Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Upp. 3:20
Bultandet är Guds gemenskapsinitiativ: av nåd blir vi frälsta till gemenskap med Honom. Vi firar jul för att Gud blev människa för att söka upp och frälsa de förlorade. Nu är nådens år: Jesus bultar på hjärtats dörr och längtar efter gemenskap med dig.
En dag har varje bultad dörr antingen öppnats eller för alltid stängts. Då börjar Nådens evighet för Guds folk: en värld av glädje, kärlek och gemenskap med Gud och varandra – så som det var tänkt från början.
Guds rike är nära
Andra söndagen i advent
De kommer till Sion med jubel, krönta med evig glädje. Fröjd och glädje följer dem, sorg och suckan flyr. jes. 35:10
Guds rike är där Guds vilja sker. Efter syndafallet har Guds rike helt och fullt bara funnits hos
Jesus. Därför sade Han då: ”Guds rike är mitt ibland er.” Det kan också översättas: ”Guds rike är inom er.” Nu bor Jesus i dig genom dopet och tron, och där inne strider Han mot allt i ditt hjärta som inte vill Guds vilja.
Fullt ut kommer inte Guds rike att råda i oss förrän världen skapats ny. Då ondskan för evigt döms ska universum återigen bli Guds rike. Men redan nu är Guds rike nära. Väldigt nära. Snart ska allt bli glädje, kärlek och gemenskap med Gud och varandra – så som det var tänkt från början.
Bana väg för Herren
Tredje söndagen i advent
… så att jag inte viger landet åt förintelse då jag kommer. mal. 4:6
Detta är Gamla testamentets sista ord: ett hot om att Gud en gång för alla ska utrota ondskan. Men i en manöver som överraskade andemakterna tog
Jesus synden på sig och dog försoningsdöden för oss. Han betalade skulden, friköpte oss från djävulen och bröt dödens makt. Han blev vigd åt förintelse för att vi skulle vigas åt frälsningen.
Så blev hotet om ondskans utrotande också ett fantastiskt hopp: en dag ska det bara finnas glädje, kärlek och gemenskap med Gud och varandra – så som det var tänkt från början.
Herrens moder
Fjärde söndagen i advent
Herren, Israels konung, bor hos dig. Du har ingenting mer att frukta. sef. 3:15
Den Gud som uppenbarar sig i Gamla testamentet skapar ett folk, leder och talar till det, tar nu plats i Marias livmoder. Jesus bor närmast Marias hjärta. Med hennes ”Må det ske med mig som Herren sagt” börjar Jesus växa till i hennes liv, och den välsignade blir vår välsignelse när hon bär Jesus till världen. Kyrkans och varje kristens uppgift är samma som Marias: att låta Herrens vilja ske i våra liv, bära Jesus i hjärtat, låta Honom växa i våra liv och bära Honom till våra medmänniskor, så att hela världen nås av evangeliet om den dag då till och med barnens förväntan bleknar i verklighetens underbara ljus, då allt för evigt är glädje, kärlek och gemenskap med Gud och varand­ra – så som det var tänkt från början.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan