Hinduism

I Till Livs serie om religioner och livsåskådningar presenteras här hinduismen. Vi får också ta del av vad tron innebär för några hinduer.

Hinduismen kallas för ”Den eviga läran” eller ”Den eviga sanningen” och är en av världens äldsta religioner; den har också gett upphov till flera andra religioner, bl.a. buddhismen. De flesta hinduer finns i Indien där ca 82 % av invånarna är hinduer, men religionen omfattar över en miljard människor från olika länder med olika levnadsvillkor och kulturer.

Det finns miljontals gudar, devor, som tillbes på olika sätt. Det finns inga centrala auktoriteter och ingen gemensam teologi eller organisation, vilket gör att andliga ledare, gurus, har stor frihet. De heliga skrifterna är så många att man kan finna nästan vilken åsikt som helst i dem. Allt detta gör att det finns en stor acceptans och åsiktsfrihet inom hinduismen och även en öppenhet mot andra religioner. Det som förenar hinduer är respekten för den heliga kon, tron på karma, delaktigheten i kastväsendet och tron på reinkarnation.

Enligt hinduismen hör allt liv och allt levande samman. Växter, människor och djur är bara olika former av liv med samma livsprincip. Individualism och jag-centrering ses som människans största problem och tolkas som uttryck för vår okunskap att förstå det andliga. Tillvaron är utan början och slut, vi föds och dör som olika livsformer och vi har alla varit organismer, växter och djur innan vi föddes som människor. Detta kallas för reinkarnation, återfödelse. Även devorna återföds. Brahman är den yttersta verkligheten, det högsta kosmiska jaget och den högsta och fullständigt oförståeliga gudomen, utanför tid och rum, utan namn, kön, form eller personlighet.

Människorna är indelade i olika kaster, varnas. Det finns en tydlig hierarkisk ordning för kasterna som bygger på rituell renhet. När man återföds som människa föds man in i den varna som man förtjänar och förblir inom denna resten av livet. Återfödelsens kretslopp kallas för samsara. Allt levande lyder under lagen om karma, dvs. lagen om orsak och verkan. Allt vad vi är just nu är resultat av våra aktiviteter tidigare. Med hjälp av goda gärningar, meditation, andliga studier och hängiven gudsdyrkan kan man förbättra sin karma och få ett bättre liv. Livets mening är dock inte att samla på sig god karma för att få en bättre återfödelse utan att helt och hållet kliva ur samsara och uppnå moshka, dvs. hinduismens högsta andliga stadium där man ser verkligheten som den är och slipper återfödas.

Rakel Smetana, missionssekreterare i ELM, Umeå

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan