Jesus befriar från skulden

Jag var på banken för ett tag sedan för att gå igenom min ekonomi, eller brist på ekonomi, tillsammans med min banktjänsteman. Jag hade blivit ombedd att ta med en del dokument dit, bland annat det orange pensionskuvertet. Det gick väl ganska bra det där mötet. Lån på huset, lön på kontot, sköta betalningar på nätet och en kopp kaffe på det. Inget omvälvande hade hänt sedan sist.

På samma sätt som banken erbjuder mig ett personligt möte varje år så vill Jesus ha ett personligt möte med varje människa. Vi behöver inte boka tid – som på banken – men vi uppmanas att ta med oss vissa saker till mötet med Jesus. Ja, förresten inte bara vissa saker. Han vill att vi ska ta med oss ALLT.

Jesus vill träffa dig också. Hans kallelser har gått ut till dig. Den går ut nu. Och till mötet med Jesus ska du ta med allt. Du ska ta med din synd, dina svagheter, dina rädslor, dina bekymmer. Och du ska ta med dina styrkor, dina gåvor, dina glädjeämnen. ALLT.

Men vad vill då Jesus prata om vid mötet. Jo, han gör som tjänstemannen på min bank. Tittar på skulder, tillgångar och framtiden. Han tackar för att du kommit. Och så säger han: ”Det ser ju bra ut detta. Dina tillgångar är inte så stora, och en del gåvor förvaltar du lite illa. Du kanske skulle satsa mer på att hjälpa din granne – hon är ju sjuk. Och glöm inte att familjen är viktig. Men som sagt i stort sett ser det bra ut. Det vore förresten fi nt om du gick till gudstjänst lite oftare, och kämpade på med bönen. Jag menar, vi behöver ju hålla kontakten.”

”Men, men …”, säger jag, ”tillgångar och gåvor. Jovisst, men mina skulder de är ju så mycket större. Allt ligger ju på minus. Egoismskuldkontot som växer varje dag. Lögnerna, egenrättfärdigheten, de sura kommentarerna till chefen i tisdags …” Jag börjar plocka fram alla mina skuldebrevskopior.

Jesus ser lite bekymrad ut, letar lite i sin dator, skakar på huvudet och säger: ”Här finns inga skulder noterade på dig. Ingenting. Du kan kasta alla de där kopiorna i papperskorgen innan du går ut. Du är skuldfri.” Jag protesterar: ”Det kan inte stämma, Jesus, kolla här …” ”Det finns inga skulder noterade. De är betalda. Vänta lite ska du få en utskrift.” Han reser sig och går till skrivaren och hämtar ett papper. Han sträcker fram det – jag ser hans sårmärkta hand – och jag läser:

Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom. Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär.

Det är från Jesajas bok i Bibeln, kapitel 53, paragraf 6, 10 och 11. Det handlar om att jag har betalat din skuld. Det finns ingenting kvar av den”, säger Jesus.

Så märklig är den gudomliga ekonomin att den skyldige blir skuldfri genom Jesus blod och sår. Och sedan blir den skuldfrie också utrustad med gåvor för att leva i tjänst för andra.

Jesus vill befria dig från din skuld. Låt honom få göra det i dag.

Erik J. Andersson

Radioandakt som sändes i P1 den 22 mars 2013, lätt reviderad.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan